Ernestas Parulskis – eseistas ir menotyrininkas, rašo (ir skaito paskaitas) apie ribinius – šalia meno ir kasdienybės – objektus.