Architektas, mokslinių ir publicistinių straipsnių autorius, radijo laidos „Žmogus ir miestas” vedėjas. Domėjimosi laukas aprėpia miestų planavimo istoriją, masinės statybos raidą, būsto tipologijas, miesto morfologiją ir sovietmečio architektūros paveldą. 2009 metais VGTU įgijo architektūros bakalauro laipsnį, vėliau ten pat tęsė architektūros istorijos ir teorijos magistro studijas, 2021 m. Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro disertaciją tema „Kolektyvinio sodo fenomeno urbanistinis ir sociokultūrinis aspektai. Sovietinės Lietuvos atvejis“. Dirbo architekto Rolando Paleko studijoje, stažavosi Liuksemburge, Danijoje ir Olandijoje, drauge su Julija Reklaite rengė leidinio „Lietuvos kultūros gidas“ architektūros dalį.