_bendruomenė_

atsidavimas Bendruomenei, pasitikėjimas ja ir buvimas jos grandimi – procesas, kurio turėtume išmokti civilizaciniame lygmenyje. su tikslu šį teiginį paviešinti ir padaryti pirmą įnašą į jo įtvirtinimą surengiau bendrystės, miego, sapno ir pasakos dirbtuves, kurių komponavimui ir pravedimui pakviečiau Eveliną Bartusevičiūtę, iniciatyvos Avoidless communities įkūrėją. Evelina savo architektūros praktikoje tiria pirminę tokių apibrėžimų kaip individas / (ne)svetimas / bendruomenė / visuomenė reikšmę ir kvestionuoja jų vaidmenį esamose, nusistovėjusiose architektūros tipologijos normose, moderuoja įvairius vyksmus, padedančius bent laikinai paskirstyti galios santykių hierarchiją esamose struktūrose ir erdvėse.

dirbtuvės „I’ll read you to dream“ kviečia įsipatoginti bendruomenėje, įsidrąsinti ir peržengti baimę būti pažeidžiamiems. švęsdami savo išskirtinumą bandėme suformuoti vienadienę bendruomenę, pasisavininti vietą, žemę, teritoriją, į kurią turime prigimtinę teisę, praktikuoti naują buvimo Bendruomene ir buvimo Bendruomenėje modelį, normalizuoti pertrauką ir poilsį.

_katė_

dirbtuvėms šiame eksperimente priskiriamas kodinis elementas – katė – savarankiškumo, bet ir poreikio būti pasirūpintam simbolis. katė tai bendruomenės narys, neišvengiamas, sąmoningai ar nesąmoningai atsiduodantis į aplinkinių rankas. katė tai mokymosi rūpintis kitu įrankis. tai įrankis išmokti leisti kitiems pasirūpinti savimi. katę ir jos nešamą žinutę eksperimente reprezentuoja veiklos su bendruomene, rūpesčio peizažų apmąstymas ir kūrimas, miegą išlaisvinančių praktikų normalizavimas.

_formatas_

dirbtuvėse dalyvavo 7 asmenys. pasirinkta vieša erdvė, turinti privatumo ir kameralumo požymių: didžiausio Vilniaus miško parko – Vingio – pieva. po įvadinių susipažinimo ir empatijos sužadinimo pratimų dalyvės pasidalino atsineštų objektų istorijomis, buvo atskleistas teorinis dirbtuvių kaip ir viso projekto pagrindas. pagrindinė renginio ašis – pasakų skaitymas ir archetipų paieškos. dirbtuves užbaigė kolektyvinė refleksija. 

_objektai_

žmogaus pasaulį charakterizuoja jo daiktiškumas: nuo daiktų prasidėjo civilizacinis proveržis, iš daiktų išskaitoma žmonijos istorija, daiktai transliuoja buitį ir kultūrą, tarp daiktų dirbame, dauginamės, miegame, su daiktais mus laidoja. siekiant ištirti aplinką, kurią paliekame užmigdami ir simbolinį obolą, kuriuo išperkame savo kelionę į kitą sąmonės padėtį, dalyviės buvo paprašytos atsinešti objektą, be kurio neįsivaizduoja savo miego ritualo. 

paskutines minutes iki sapno dalyvės praleidžia su:

3 užrašinėmis;

3 knygomis;

2 telefonais;

1 smilkalų lazdele;

1 katės žaislu;

1 pora kojinių.

ši trumpa objektų, jų reikšmės bei rolės studija įkvėpė įtraukti klausimą apie miego ritualo daiktiškumą į tolesnius sapno ir miego tyrimus, paversti ji tiek pastoviu darbo su sapnuotojais elementu, tiek pirmų ledų pralaužimui skirtu klausimu privačiuose pokalbiuose. 

_pasakos_

įvairių tautų ir kultūrų pasakų skaitymo ir klausymosi procesas atkartoja dažną vaikystės scenarijų: artimieji sekdami pasakas prieš miegą sužadina vaiko vaizduotę, paruošia ją būsimam sapnui, atriboja sielą nuo sąmoningo pasaulio įvykių. šis ritualas padeda kurta saugią aplinką, kurioje drąsu užmigti. drauge su Evelina norėjome pasiekti kolektyvinio pasitikėjimo ir saugumo būseną, paskatinti pažvelgti į miegą ne vien kaip į kūno ir proto, bet ir asmenybės regeneracijos procesą. 

pasakose aptinkami archetipai, kaip ir pati pasakos struktūra, turi nemažai panašumų su sapnu. Karlas Gustavas Jungas archetipus laikė pamatiniu sapno interpretavimo aspektu. tiek pasakoje, tiek sapne atsikartojantys archetipai grąžina kolektyvinės atminties suvokimą, priartina prie bendro, kolektyvinėje pasąmonėje užkoduoto mitologinio žmonijos pagrindo. 

_prabudimas_

giminingi ir su dalyvėmis rezonuojantys archetipai buvo aptikti kone kiekvienoje skaitytoje pasakoje. jų įgarsinimas ir aptarimas leido dalyvėms, kaip ir dirbtuvių vedėjoms, anonimiškai ir prisidengiant literatūros analizavimu aptarti ir atskleisti asmeninę patirtį. kolektyvinio rūpesčio patirtis ir vienadienė, saugi bendrystė – pasiekta.