Architektūros fondas
Ieškoti
Atšaukti
Jurgos Žukaitytės nuotr.

Architektūros fondas

Mes esame nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, telkianti žmonių, iniciatyvų ir idėjų tinklą, plečianti visuomenės sampratą apie architektūrą, kurianti bei puoselėjanti architektūros kultūrą ir įvairiose srityse taikanti teorines bei praktines architektūros kompetencijas. Lanksti, atvira ir iniciatyvumu grįsta organizacijos struktūra padeda prisitaikyti prie kintančių poreikių bei aplinkybių, o dinamišką bendruomeninę sąrangą palaiko savanorystės ir dalijimosi principai. Aktyviai savo veiklas vykdydami Lietuvoje, nuolatos plečiame ir stipriname bendradarbiavimą su užsienio ekspertais ir institucijomis, įgyvendiname projektus tarptautiniu mastu.

Šiuo metu organizuojame atviros architektūros savaitgalius „Open House Vilnius“ ir „Pastatai kalba“, Keliaujančias architektūros dirbtuves, pokalbių ciklus „A Pokalbiai“, architektūros kritikos platformą „Aikštėje“, mentorystės programą „Eksperimentų platforma“, rengiame mikroparodas kultūros komplekse „SODAS 2123“ bei kasmetinį Architektūros fondo forumą. Bendradarbiaudami su kitomis organizacijomis taip pat prisidedame prie tokių projektų kaip „Šokis plius miestas“ ir simpoziumas „Erdvės politika“. Dalyvaujame ir tarptautinėse tinklinėse veiklose – organizuojame projektus Europinėje architektūros platformoje LINA bei pristatome savo programą „Open House Worldwide“ festivalyje. Iniciavome ir koordinuojame tarptautinį bendradarbiavimo projektą „Open House Europe“, kurį bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Mūsų vizija

Mūsų vizija – smalsi, kritiškai mąstanti ir konstruktyviai apie architektūrą diskutuojanti visuomenė, gebanti ją vertinti, puoselėti bei kurti drauge. Tokioje visuomenėje atsakingai kuriama architektūra atliepia aktualius erdvinės kaitos poreikius, o mes, kaip pokalbį tarp visuomenės ir architektūros mezganti organizacija, artikuliuojame reikšmingus procesus, vystome mokymuisi ir bendradarbiavimui atvirą infrastruktūrą, prisidedame prie disciplinos kaitos bei visuomenės raidos.

Mūsų misijos

TELKTI IR PLĖTOTI ŽMONIŲ BEI IDĖJŲ TINKLĄ

Buriame architektūrą kuriančius ir tiriančius profesionalus bei ja besidominčius ir iniciatyvius kitų sričių atstovus. Skatiname jų bendradarbiavimą ir mezgame tarpdisciplinines partnerystes, taip plėsdami architektūros sampratą bei šiandienai aktualias jos taikymo praktikas.

FORMUOTI IR PUOSELĖTI ARCHITEKTŪROS KULTŪRĄ

Vystome architektūros kultūrą ir prisidedame prie aktyvesnio visuomenės įsitraukimo ją kuriant bei apmąstant. Skatiname architektūros bendruomenės atvirumą, pilietiškumą ir aktyvų dalyvavimą viešajame gyvenime. Įtraukdami įvairias visuomenės grupes, siekiame pristatyti, paaiškinti ir kontekstualizuoti architektūros procesus bei užtikrinti veiklų prieinamumą. Kuriame produktyvaus bendradarbiavimo galimybes ir įrankius konstruktyvioms diskusijoms, pasiūlymams bei vertinimams.

PLĖTOTI ARCHITEKTŪROS EDUKACIJĄ IR KOMUNIKACIJĄ

Pasitelkdami pažintines programas, edukacines veiklas ir įvairius sklaidos kanalus, siekiame formuoti įvairiapusį visuomenės požiūrį į architektūrą ir informuoti apie ją formuojančias priežastis. Plėtojame architektų ir architektūros lauke veikiančių specialistų saviedukacijos galimybes, papildančias tiek akademines, tiek praktines jų žinias. Prisidedame ugdant architektūros skaitymo ir vertinimo kompetencijas, puoselėjame kompleksiškas nuo kultūrinių, ekologinių, ekonominių bei socialinių aspektų neatsiejamas architektūros vertybes. Kuriame erdvę aktualiai, kūrybiškai, objektyviai ir kritiškai informacijai apie architektūros procesus, rūpinamės jos sklaida Lietuvoje bei užsienyje.

ĮGALINTI EKSPERIMENTINIUS TYRIMUS BEI PRAKTIKAS

Siūlome į architektūrą žvelgti ne tik kaip į tyrimų objektą, bet ir pritaikyti jos metodologijas bei įrankius tyrinėjant aktualius šiandienos ar ateities reiškinius. Skatiname eksperimentinius ieškojimus, siekiame diegti inovacijas, kurti ir taikyti naujus metodus, produktus bei medžiagas ar tobulinti jau egzistuojančias. Plėtodami tarpdisciplininį bendradarbiavimą, siūlome prisidėti prie alternatyvių architektūros žinių kūrimo ir papildomų kompetencijų ugdymo. Puoselėdami geriausius analitinius ir kritinius architektūros tyrimus bei praktikas ir jais remdamiesi, atnaujiname bei tarptautinėmis įžvalgomis plečiame meninę ir analitinę architektūrinės veiklos patirtį Lietuvoje.

Mus vienijančios vertybės

Istorija

Architektūros fondas įsteigtas 2004 m. parodos „Žvilgsnis į save“, vykusios 2003 m. pabaigoje, organizacinio komiteto pagrindu. Organizaciją įsteigė architektai Audrius Ambrasas, Audrys Karalius, Gintaras Klimavičius, Gintaras Čaikauskas, Sigitas Kuncevičius, Darius Osteika, Rolandas Palekas, Saulius Pamerneckis, Marius Šaliamoras, Paulius Trimonis ir Linas Tuleikis. 

Nuo įkūrimo Architektūros fondui vadovavo Darius Osteika, Julija Reklaitė ir Sandra Šlepikaitė. Šiuo metu organizacijai vadovauja Martynas Germanavičius.

Architektūros fondas – pirmoji organizacija, atstovavusi Lietuvai Venecijos architektūros bienalėje, kurioje 2016 m. drauge su latviais ir estais pristatė „Baltijos paviljoną“, o 2018 m. prodiusavo „Pelkių paviljoną“.

Nuo 2018 m. Architektūros fondas dalyvauja Lietuvos kultūros tarybos strateginio finansavimo programoje. Tais pačiais metais organizacijos veikla buvo įvertinta Šv. Kristoforo apdovanojimu.

Architektūros fondo galerija

Esame įsikūrę kultūros komplekse „SODAS 2123“, kuriame savo erdvę dedikuojame įvairių formatų kalbėjimui apie architektūros lauką. Nedidelėje komplekso erdvėje kuruojame mikroparodas, kuriose pristatome įvairiuose mūsų projektuose dalyvaujančių kūrėjų darbus. Pirmojoje mikroparodų serijoje eksponavome vykdant programą „Building Narratives“ (liet. „Materialūs pasakojimai“) sukurtus darbus – architektūros kritikos platformoje „Aikštėje“ sukurtus tekstus ir vizualinius pasakojimus ir „Future Architecture“ platformos kūrėjų meninius tyrimus. Vėliau vyko mikroparodų serijos „Namai“ ir „Vertė“, kuriose pristatėme „Aikštėje“ kuruotų atvirų pasakojimų apie architektūrą konkursų laureatų kūrinius.

Partneriai

2021 m. tapome Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos strateginiu partneriu ir šį bendradarbiavimą palaikome iki šiol.

2020 m. įsikūrėme kultūros komplekse „SODAS 2123“, su kuriuo palaikome simbiotišką ryšį ir bendradarbiaujame įgyvendinant įvairias veiklas.

Architektūros fondo žmonės

Nuo įkūrimo Architektūros fonde projektus, iniciatyvas ir veiklas įgyvendinio ar prie jų prisijungė virš tūkstančio architektų, tyrėjų bei kitų architektūros entuziastų. Tai – turinio autoriai, projektų organizatoriai, koordinatoriai, kuratoriai, savanoriai, pranešėjai, pašnekovai ir kiti dalyviai – Architektūros fondo pagrindas, jau beveik du dešimtmečius kuriantis ir puoselėjantis architektūros kultūrą.

Draugai

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •