Architektūros tyrėja, dėstytoja, architektė. Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros fakultete dėsto architektūros ir kraštovaizdžio architektūros istoriją, kuruoja kūrybines dirbtuves ir eina prodekanės tarptautiniams ryšiams pareigas. 2017 m. Lisabonos universitete, Portugalijoje apgynė daktaro disertaciją, kurioje tyrinėjo XIX a. Europos katalikiškų pakraščių kapines. Be to, dirba su lietuvių tradiciniu menu. Bendradarbiavo leidžiant knygas „Pynimas iš vytelių“ (2013) ir „Savas Margutis“ (2019). Šiuo metu rengia knygą apie XIX a. Vilniaus kapinių kraštovaizdžio ryšį su krikščioniškomis ir baltiškomis rojaus sampratomis (Leidykla LAPAS).