Marta Dorotėja Lekavičiūtė studijuoja architektūrą Vilniaus dailės akademijoje, įgijusi pagrindus interjero dizaino studijose, dirba urbanistikos srityje. Ji aktyviai domisi bendradarbiavimu su vietos bendruomenėmis, liaudiškos (vernacular) architektūros išsaugojimu ir jos adaptacija šiuolaikinėje aplinkoje.

Eksperimentų platformos metu Marta Dorotėja dėmesį skirs aplinkosauginei ir architektūrinei iniciatyvai. Ji planuoja tirti upėse augančias žoles, įprastai šalinamas iš vandens telkinių dėl estetinių priežasčių, ir kitą vietinę Vilniaus bei Paryžiaus florą kaip potencialią architektūrinę medžiagą. Kūrėja ketina įtraukti pasirinktas bendruomenes į eksperimentinių konstrukcijų kūrimą ir, bendradarbiaudama su kitų sričių mokslininkais, įvertinti pačios Eksperimentų platformoje sukurtų medžiagų ilgaamžiškumą. Vienas iš svarbių Martos rezultatų galėtų tapti upių floros medžiagų biblioteka, sukurta transformuojant tai, kas būtų kompostuojama, į vertingus statybos išteklius.