Tarpdisciplininis architektas – urbanistas, tyrinėjantis kūrybos procesus, tarprūšinę komunikaciją, darnumo principus, besidomintis architektūriniais tyrimais. Tomas kuria architektūros ir technologijų koncepcijas, visuomenines provokacijas, garso meną ir poeziją.