Studijuoja architektūrą, rūpinasi dalykais. Žavisi "švelniuoju darbu" kaip nematerialios architektūros (arba ne taip kaip materiali visuomenė yra pratusi) stiprybe. Erdvės, kurioje gyvena žmonės, chaosu, klaidomis ir netobulumais Žavisi garažais ir vandens bokštais.