Aistė Ambrazevičiūtė yra skaitmeninio meno kūrėja ir eksperimentinę architektūrą praktikuojanti architektė, gyvenanti Lietuvoje. Per hiperlokalios aplinkos pajutimą tekstūromis, jos praktika sustiprina kompleksiškus ir įvairialypius, tačiau dažnai nematomus pasaulius. Skaitmenines ir gamtines realijas jungianti praktika stimuliuoja meną pastebėti ir vizualizuoti neįsivaizduojamas įdomybes. Šiuo metu Aistė studijuoja doktorantūrą Vilniaus dailės akademijoje, kur tiria kerpių gramatiką.