Tarpdisciplininio meno kūrėjas, urbanistikos teoretikas ir pedagogas, kurio darbuose tiriami kompleksiški sąryšiai tarp efemeriškų struktūrų, erdvinių apropriacijų ir miesto politikos. Miodrag studijavo miestų planavimą ir sociologiją Bauhaus universitete Veimare ir Tongji universitete Šanchajuje. Šiuo metu jis dirba hibridinės kultūros institucijos ZK/U Berlin (Menų ir urbanistikos centras, Berlyne) programų direktoriumi, tyrinėja kritinės miesto pedagogikos (ZEDucation) potencialą ir vietinių iniciatyvų vaidmenį tarpsektorinėje miesto plėtroje (Haus der Statistik).