Architektūros [leidinių] fondas – tai 2011–2017 m. gyvavusi virtualių leidinių apie architektūrą, urbanistiką ir dizainą platforma. Ji buvo rengiama atsispiriant nuo temų, nagrinėtų Architektūros fondo įgyvendintų pokalbių metu. Seriją kasmet sudarė atskirų ciklų straipsnių rinktinės, tačiau leidinys pateikdavo ne tik įkvepiančių ciklo paskaitų rinktinę – ji buvo papildoma plačiu kontekstu: medžiaga, surinkta paskaitų kuravimo metu, interviu, diskusijomis bei autorinėmis esė.

Projektas buvo vystomas kaip virtuali platforma, atsižvelgiant į tuometinius visuomenės informacijos vartojimo pokyčius. Viena svarbiausių nuostatų taip pat buvo prioritetas remti žmogiškuosius išteklius, didžiausią dėmesį skiriant autorių honorarams, suteikiantiems galimybę kokybiškiems tekstams atsirasti, o ne techninėms išlaidoms kaip spaudos kaštai ir pan. padengti. Todėl leidinys buvo ir vis dar yra virtualus ir atviras, jį naršyti gali visi vartotojai.

Kiekvieną leidinio numerį rengė du redaktoriai. Vienas jų – pastoviai dirba su Architektūros [leidinių] fondu, taip užtikrinant projekto tęstinumą, o antrasis buvo kviečiamas parengti numerį konkrečia tema, taip suteikiant leidiniams įvairovės ir profesionalumo.