2014 m. sukako 20 metų nuo Vilniaus istorinio centro įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Šia proga Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija drauge su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu surengė tarptautinį seminarą „Pasaulio paveldo iššūkiai Lietuvoje: Vilniaus istorinio centro (1994) ir Kernavės archeologinės vietovės (2004) vertinimai/ World Heritage Challenges in Lithuania: Revisiting Vilnius Historical Centre (1994) and Kernavė Archaeological Site (2004)“, skirtą aktualizuoti Vilniaus istorinio centro ir Kernavės archeologinės vietovės naujausius paveldosauginius tyrimus, teorinius vertinimo aspektus ir vietovių vadybos problematiką pasauliniame kontekste.

Seminaras, skirtas Vilniaus istoriniam centrui įvyko VU Senato posėdžių salėje 2014-05-09. Seminaro tema – Vilniaus istorinio centro, pasaulio paveldo vietovės mokslinių tyrimų integravimas tarptautinio dokumento „Istorinis urbanistinis kraštovaizdis“ (2011 m.) kontekste, skatinant istorinio miesto kaip integralios visumos suvokimą ir vertinimą. Šia tema įvadinį kviestinį pranešimą perskaitė Joseph King (ICCROM). 2005 m. J. Kingas dalyvavo rengiant Vilniaus senamiesčio išsaugojimo ir atgaivinimo patirties 1995–2005 m. studiją. Pranešimuose Lietuvos mokslininkai ir paveldosaugos specialistai (architektės Irena Kliobavičiūtė ir Giedrė Filipavičienė, architektė, ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkė Marija Nemunienė, VU Istorijos fakulteto doktorantai Viktorija Kurienė, Karolis Kučiauskas, Viltė Janušauskaitė) aptarė istorinių senamiesčių ir konkrečiai Vilniaus istorinio centro apsaugos ir valdymo problematiką, mokslinių tyrimų integravimą į paveldosaugos procesus. Vakarinę kviestinę paskaitą skaitė žymiausias šiuolaikinis paveldo istorikas ir teoretikas prof. Jukka Jokilehto.

Šis leidinys apibendrina ir praplečia seminaro medžiagą ir yra skirtas paveldosaugos ir architektūros specialistams bei studentams ir visai Vilniaus senamiesčio istorija ir apsauga besidominčiai visuomenei.

Leidinys parengtas bendradarbiaujant su:

  • Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu
  • ICOMOS Lietuvos nacionaliniu komitetu
  • VšĮ „Architektūros fondas“

Dėkojame už finansinę paramą rengiant tarptautinį seminarą „Pasaulio paveldo iššūkiai Lietuvoje: Vilniaus istorinio centro (1994) ir Kernavės archeologinės vietovės (2004) vertinimai/ World Heritage Challenges in Lithuania: Revisiting Vilnius Historical Centre (1994) and Kernavė Archaeological Site (2004)“: Lietuvos mokslo tarybai, Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos.