Meno istorijos profesorius Konstfack ir Södertörn universitetuose Stokholme, pastarajame taip pat dalyvauja tyrimo projekte „Power, Space and Ideology“. Kitu laiku Håkan rašo tekstus katalogams, esė bei meno kritiką Svenska Dagbladet laikraštyje. Jo daktaro laipsnio disertacija aptarė Clemento Greenbergo rolę konstruojant (amerikietiškąjį) postmodernizmą. Nilsson taip pat domisi viešos erdvės bei meno viešoje erdvėje klausimais, ko rezultatas - Placing Art in the Public Realm konferencija bei taip pat besivadinanti antologija. Jis taip pat yra Bærtling fondo tarybos narys.