Istorikas, antropologas, baigė kultūros ir politikos studijas Viadrinos Europos universitete (Frankfurtas), taip pat Londono Ekonomikos ir Politikos mokslų universitete (London School of Economics and Political Science). Viadrinos Europos universitete (Frankfurtas) 2008 m. jis apsigynė disertaciją apie etniškumą ir miesto erdvę XX a., jam suteiktas filosofijos daktaro laipsnis. Papildyta jo disertacijos versija buvo išleista 2010 m. kaip “Palimpsest Grodno”. 2008–2011 m. Ackermannas vadovavo “Geschichtswerkstatt Europa” finansavimo programai Taikomosios istorijos institute Frankfurte. 2011–2016 m. buvo Europos humanitarinio universiteto DAAD docentas, taip pat dėstė Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Darbuodamasis Lietuvoje, jis gilinosi į žiniakūros erdvinį aspektą įvairiuose akademiniuose dalykuose, susijusiuose su miesto erdvėmis. Kartu su kitais buvo Vilniaus dailės akademijos Kritinės urbanistikos laboratorijos leidžiamą knygų serijos “Mapping Post-Socialist Urban Spaces” (Posocialistinių miesto erdvių žemėlapiavimas) sudarytojas. 2016 m. tapo Varšuvoje įsikūrusio Vokiečių istorijos instituto (German Historical Institute) moksliniu darbuotoju ir šiuo metu tyrinėja kalėjimų istoriją Lietuvoje ir Lenkijoje Abiejų Tautų Respublikos padalijimų laikotarpiu bei rašo šia tema.