Architektūros [leidinių] fondo komanda kviečia į seminarą  „MIESTAS. Lūžio taškai“, kuris vyks vasario 20d., ŠMC skaitykloje Vilniuje (Vokiečių g. 2, Vilnius). Šis renginys – tai trečiojo Architektūros [leidinių] fondo numerio sudarymo dalis. Numeryje straipsnių, esė ir interviu forma bus pristatomi tyrimai apie besikeičiančias miesto erdvines praktikas kaip vieną esminių miesto lūžių taškų.

Seminare toliau bus nagrinėjama miestų lūžių taškų tema, 2011 m. inicijuota Architektūros [pokalbių] fondo cikle „Miestas. Lūžio taškai“. Tik šį kartą seminare ji bus įkontekstinta keturiuose konkrečiuose miestuose.

Keturi įkvepiantys pašnekovai – urbanistas Mindaugas Pakalnis,  miesto erdvių teoretikas Benjamin Cope, sociologas Siarhei Liubimau ir tarpdisciplininis menininkas Miodrag Kuč – pristatys ir diskutuos apie svarbiausius pastarojo dešimtmečio Varšuvos, Vilniaus, Minsko ir Berlyno lūžius. Seminarą ir diskusiją moderuos filosofas Nerijus Milerius.

Pranešimai:

Benjamin Cope. Sekant duomenis (lūžio taško link?) – Praga rajonas Varšuvoje
Mindaugas Pakalnis. Vilnius lūžio taške: dezintegracijos iššūkiai
Siarhei Liubimau. Populiarusis urbanizmas ir egalitarizmo problema
Miodrag Kuč. Berlynas. Tampantis normaliu?

Seminaras vyks vasario 20 d. ŠMC skaitykloje.

Pradžia: 18.00 val.

Kalba: anglų.

Benjamin Cope – EHU Kritinio urbanizmo laboratorijos vadovas, dėsto  Localised Cultural Industries, the Production of Space in the Digital Age, Mapping the Everyday and Gender and Space kursus. Jo tyrimų sritys: kritinė erdvių teorija ir postsocialistiniai miestai, lokalizuotų kultūrinių įvykių tyrimai, miestas ir medijos. Benjamin taip pat dirba Zachęta – Nacionalinėje meno galerijoje Varšuvoje ir  yra grupės Nagual (BY) narys.

Mindaugas Pakalnis – architektas, urbanistas, buvęs savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“  vyriausiasis architektas 2004–2013 m. Dalyvavo Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų svarbių plėtros projektų vystyme. Nuo 1996 m. dėsto VGTU architektūros fakultete. Mindaugas tiria šiandieninės urbanistinės plėtros iššūkius Lietuvos miestuose, pabrėžia padrikos miestų plėtros pasekmių, prarasto tankumo, socialinių  miesto segregacijos poveikių klausimų svarbą ir siekia atrasti gyvybiškai svarbius miesto renovacijos modelius.

Siarhei Liubimau – sociologijos mokslų daktaras (Lenkijos mokslų akademija), dėsto sociologijos, miesto ir medijų kursus Europos Humanitariniame Universitete Vilniuje, anksčiau – mokslinis bendradarbis Bauhaus-Dessau Foundation, Central European University Budapešte ir  Institute for Human Sciences Vienoje.

Miodrag Kuč – tarpdisciplininis menininkas ir miesto teoretikas, studijavęs architektūrą ir urbanistiką įvairiuose kultūriniuose rėmuose. Miodrag nagrinėja trumpalaikių struktūrų vaidmenį kintančiose urbanistinėse sąlygose ir marginalinių socialinių grupių erdvių pasisavinimus. Miodrag įkūrė studiją ParaArtFormations, kurios darbuose apjungiamos  miesto studijos, performatyvusis planavimas, meninių intervencijos ir mikropolitika. Šiuo metu EHU dėsto Kritinio urbanizmo studijų kursus ir vadovauja Urbanistinės pedagogikos institutui (Youth Centre BDP-Luke).

Nerijus Milerius –  VU Filosofijos katedros docentas, parašęs disertaciją kasdienybės tema. Jo tyrimų sritys aprėpia kasdienybės teorijas ir praktikas, teorines miesto tyrimų problemas, architektūrines miestų transformacijas Vidurio ir Rytų Europos regione, vizualiuosius reiškinius ir kino filosofiją. Nerijus organizavo ir dalyvavo eilėje konferencijų ir seminarų filosofijos ir miesto tyrimų temomis, rengia leidinius filosofijos, miesto tyrimų ir vizualinės kultūros klausimais.

Apie projektą: Architektūros [leidinių] fondas (A[L]F) – tai virtualių leidinių apie architektūrą, urbanistiką ir dizainą platforma. Ji rengiama atsispiriant nuo temų, nagrinėtų Architektūros [pokalbių] fondo viešų paskaitų metu. A[L]F  tyrimai naudoja Architektūros [pokalbių] fondo organizuotų paskaitų ciklų medžiagą.  Pirmuosius du  A[L]F numerius jau galima rasti www.archfondas.lt/leidiniu/, o šių metų viduryje pasirodys  trečiasis  – „Miestas. Lūžio taškai“. Jame bus pristatomos penkios 2011–2012 m. Architektūros [pokalbių]  pašnekovų paskaitos. Miles Glendinning, Tim Rieniets, Marc van Asseldonk ir Auguste van Oppen, Etienne Turpin ir Adam Bobbette, Matthias Rick  nagrinėjo tokias temas kaip Atviro kodo urbanizmas, Mažėjančių miestų iššūkiai, Neįprasta architektūra: praktikos tipologija, Pasaulinė masinė statyba kaip šimtametis karas, Raumlabor skubioji urbanistika: trumpalaikė architektūra. Šio ketvirtadienio seminaro medžiaga virs keturiomis leidinio esė.

Organizatoriai: Vilniaus Universitetas ir VšĮ Architektūros fondas.

A[L]F03 „MIESTAS. Lūžio taškai “ sudarytojai:  Nerijus Milerius ir Indrė Ruseckaitė.

Seminarą remia: Lietuvos mokslo taryba, projektas Nr. MIP-13527