Architektas, urbanistas, buvęs savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ vyriausiasis architektas 2004–2013 m. Dalyvavo Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų svarbių plėtros projektų vystyme. Nuo 1996 m. dėsto VGTU architektūros fakultete. Mindaugas tiria šiandieninės urbanistinės plėtros iššūkius Lietuvos miestuose, pabrėžia padrikos miestų plėtros pasekmių, prarasto tankumo, socialinių miesto segregacijos poveikių klausimų svarbą ir siekia atrasti gyvybiškai svarbius miesto renovacijos modelius.