Architektūros fondo forumo metu vyko pokalbis apie alternatyvios architektūros edukacijos formas, kuriame savo patirtimi pasidalino architektai ir tyrėjai, šių metų Eksperimentų platformos mentoriai Miodrag Kuč iš Vokietijos, Klodiana Millona ir Yuan Chun Liu iš Olandijos, Erika Henriksson iš Švedijos ir Dénes Emil Ghyczy iš Vengrijos. Pokalbį moderavo Gabrielė Černiavskaja.

Trečiasis Architektūros fondo forumas vyko 2022 m. lapkričio 5 d. Forumo programoje nagrinėjome tai, kas svarbu formuojant aktualias mokymosi aplinkas bei įtraukius edukacinius procesus ir pažvelgėme į edukacijos ir architektūros santykį.