Architektė, dirbanti architektūros, meno, amatų ir tyrimų paribyje. Jos kompetencijų sritys yra praktika pagrįstas tyrimas, sąryšių žinojimo formavimas ir nedidelio poveikio statybos metodai. Erikos darbuose pasikartoja ekologijos, socialinės, materialumo sąryšių temos, rūpestis ir paties gyvenimo kvestionavimas.