Ką tik įgijo mokslų krypties bakalauro laipsnį biologijos srityje Vilniaus universitete. Ji domisi augalų evoliucija, simbiotiniais sąryšiais, įskaitant mikorizę ir kerpes. „Com(e)posting“ komandos, susirūpinusios organinių atliekų (ne) vadyba Lietuvoje, narė.