Valstybinė kultūros paveldo komisija ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kviečia į lapkričio 22-23 d. Vilniaus paveikslų galerijoje vyksiančią mokslinę-praktinę konferenciją „Pažangi architektūros paveldo apsauga: misija (ne)įmanoma?“

Pastaraisiais metais Lietuvoje pastebimai plečiasi biurokratinė paveldosaugos sistema: didėja tiek į Kultūros vertybių registrą įrašomų kultūros paveldo objektų, tiek priimamų teisės dokumentų – paveldo tvarkybos reglamentų, individualių apsaugos reglamentų ir specialiųjų planų – skaičius. Tačiau sudėtingėjant paveldo apsaugos procesams sparčiai auga nykstančių architektūros paveldo objektų skaičius. Kodėl teisinė sistema ne visuomet garantuoja realią autentiško kultūros paveldo apsaugą? Ar formalus požiūris į paveldo apsaugą Lietuvoje vis dar yra prioritetinė kryptis?

Konferencijos tikslas – užmegzti diskusiją apie paveldosaugos ir paveldonaudos prieštarų priežastis ir įvardinti galimus šios problemos sprendimo būdus. Konferencijoje bus kviečiama į architektūros paveldą pažvelgti iš paveldo pritaikymo pusės ir tikimasi, jog pranešimuose pateikti siūlymai taps pažangia architektūros paveldo apsaugos strategija. 

Konferencijos temos: architektūros paveldo autentiškumo samprata, medinio architektūros paveldo išsaugojimo problemos, gynybinės architektūros pritaikymo galimybės, paveldosaugą reglamentuojančių teisės aktų trūkumai, architektūros paveldas ir visuomenė, restauruotų ir pritaikytų objektų atvejų analizė, kasdienės architektūros paveldas. 

Registracija į konferenciją el. p. komisija@vkpk.lt arba tel. (8 5) 266 3277

Konferenciją organizuoja Valstybinė kultūros paveldo komisija ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

PROGRAMA

Lapkričio 22 d.  

9.00-9.30 val. dalyvių registracija
9.30-10.00 Konferencijos atidarymas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė
Lietuvos architektų rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovas 

10.00-11.00

I SESIJA. Architektūros paveldo autentiškumo samprata 

Salvijus Kulevičius Kultūros paveldo autentiškumas: tarp direktyvų ir alternatyvų  
Jūratė Markevičienė Autentiškumo identifikavimas: tikslai, priemonės, rezultatai
Asta Prikockienė Kauno bernardinų vienuolyno (Papilio g. 9) pritaikymo problemos ir jų sprendimo būdai 
Pranešėjų diskusija

11.00-11.30 Kavos pertrauka

11.30-12.30

II SESIJA. Medinio architektūros paveldo išsaugojimo problemos

Dalia Puodžiukienė Medinės architektūros paveldas: galimybė išlikti
Jekaterina Lavrinec Miesto žaidimai: bendruomenių įsitraukimas į kultūros paveldo dokumentaciją. Medinių Šnipiškių atvejis
Rimantas Giedraitis Medinės architektūros paveldo tvarkybos problematika. P. Vaiciuškos vilos Kačerginėje atgaivinimo patirtis 
Pranešėjų diskusija

12.30-13.30 Pietų pertrauka

13.30-14.00 Apžvalginė ekskursija po Vilniaus paveikslų galerijos parodas „Portretai dvarų kolekcijose“ ir „J. Kamarausko studija“

14.00-15.00

III SESIJA. Kasdienės architektūros paveldas 

Vaidas Petrulis Moksliniai tyrimai ir paveldosaugos praktika Lietuvoje: pastabos apie dabartinę būklę ir ateities perspektyvas 
Viltė Janušauskaitė Pilki ir beverčiai? „Nepaminklinio“ paveldo apsaugos iššūkiai ir galimybės
Rasa Čepaitienė Sovietinis kasdienybės paveldas: Vilniaus Žirmūnų atvejis 
Pranešėjų diskusija

15.00-15.30 Kavos pertrauka

15.30-16.30

IV SESIJA. Paveldosaugą reglamentuojančių teisės aktų trūkumai

Daiva Bakšienė Normatyvizmo spąstai reglamentuojant paveldo apsaugą
Vytautas Petrušonis Nauja kultūros paveldo objektų aprašo traktuotė ir jos atspindėjimas teisės aktuose
Sigita Bugenienė Teisės aktų taikymas rengiant kultūros paveldo vietovių tvarkybos planus
Pranešėjų diskusija

Lapkričio 23 d.

9.30-10.30

V SESIJA. Gynybinės architektūros pritaikymo galimybės

Ingrida Veliūtė Gynybinio paveldo savastis: nuo poreikių iki galimybių. Kauno miesto atvejis
Vladimiras Orlovas  Kauno tvirtovės VII forto revitalizacijos atvejis
Gintautas Natkevičius Kauno Žemųjų Šančių pirmasis karinis miestelis: išsaugoti (ne)naudojant
Pranešėjų diskusija 

10.30-11.00 Kavos pertrauka

11.00-12.00 

VI SESIJA. Architektūros paveldas ir visuomenė

Rėda Brandišauskienė Visuomeninė paveldosauga ir žmogaus teisės
Leonardas Vaitys Profesionalo misija
Marija Drėmaitė Giraitės istorija: kas kaltas ir ką daryti? 
Pranešėjų diskusija

12.00-13.00

VII SESIJA. Restauruotų ir pritaikytų objektų atvejų analizė

Dainora Abelkienė Nuo PRIVILEGIJOS  iki privilegijos tvarkybai
Gintaras Karosas Liubavo dvaro sodybos restauravimas ir pritaikymo patirtis
Saulius Mikštas Objekto, Didžioji g. 7, Vilniuje, atvejo analizė
Pranešėjų diskusija