Konferencijos „Švietimo architektūra“ tikslas yra aptarti architektūros ir ugdymo paradigmų sąveiką ir kaitą. Gerovės visuomenės kūrimas, kaip esminis Lietuvos pažangos tikslas, tiesiogiai priklauso nuo švietimo sistemos pokyčių sėkmės. Tikimasi, kad bendra edukologų, architektų, istorikų ir kitų švietimo iššūkius analizuojančių sričių atstovų diskusija taps postūmiu bendrai mokyklų kokybinės raidos koncepcijai kurti.

Šiuolaikinė edukacinė sistema Lietuvoje tebėra atsieta nuo ugdymo procesų realizavimui skirtų fizinių erdvių. Šiandieninės mokyklos pastato kokybė neretai apibūdinama tik šiluminio efektyvumo rodikliais ar naujai apdailintu eksterjeru. Energetiniai parametrai ir elementariosios higienos reikalavimų tenkinimas yra būtinas, bet tik pirmasis žingsnis ugdymuisi palankių erdvių kūrimo eigoje. Siekiant pereiti į kitą etapą, numatantį kokybinę mokyklos erdvės pertvarką, svarbu suvokti ugdymo nuostatų ir fizinės aplinkos sinerginį ryšį, identifikuoti mokyklos architektūrą kaip neatsiejamą ugdymo(si) sistemos dalį, atsižvelgiant į galimą architektūrinės aplinkos programuojantį poveikį ugdomųjų sąmonei ir sutelkti edukologų, architektų ir kitų suinteresuotųjų pajėgas, formuojant naujosios kartos harmoningam ugdymui adekvačią fizinę aplinką.

Konferencija vyks VGTU Architektūros fakultete (Trakų g. 1, Vilnius), Lauryno Gucevičiaus auditorijoje (3.10), lapkričio 18 d.  

Konferencijos programa:
8.30-9.00  Dalyvių registracija
9.00-9.15  Sveikinimo žodžiai  

I sesija    
Ugdymo ir fizinės erdvės sąsajos
    
Moderatoriai: Loreta Žadeikaitė, Liutauras Nekrošius

9.15-9.30 | Vytautas Petrušonis. Pati architektūra kaip Mokytojas
9.30-9.45 | Dalia Survutaitė. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos jaukumo vertinimas 2009–   2014 metais
9.45-10.00 | Grėtė Brukštutė. Ugdymo nuostatų įtaka mokyklų architektūrai  
10.00-10.15 | Aušra Kazlauskienė, Ramutė Gaučaitė. Tvarus ugdymo/si aplinkų kūrimo reikšmingumas     mokinių mokymosi pažangai
10.15-10.30 | Jūratė Kamičaitytė Virbašienė, Kęstutis Zaleckis, Aušra Mlinkauskienė. Architektūros edukacinės sistemos kaita ir jos įtaka ugdymo erdvėms: KTU atvejis
10.30-10.50 | Klausimai, komentarai, pasisakymai, diskusija 

10.50-11.20 | Karštų gėrimų pertrauka

II sesija    
Bendruomenė  ir ugdymo(si) erdvių kūrimas
  
Moderatoriai: Albertas Lakštauskas, Edita Riaubienė

11.20-11.35 | Auksė Petruškevičiūtė. Naujos sąveikos mokyklos dizainas: bendruomeninės mokyklos link
11.35-11.50 | Mindaugas Reklaitis, Nerijus Buivydas. Demokratinė mokykla
11.50-12.05 | Tomas Urbanavičius, Gytis Gasperaitis. Bendruomenės bei Valdorfo,“Žalioji,mokykla”, jos architektūra
12.05-12.20 | Martynas Marozas. Esamos fizinės universiteto miestelio infrastruktūros pritaikymas ateities didaktikos pokyčiams. KTU studentų miestelio atvejis
12.20-12.40 | Klausimai, komentarai, pasisakymai, diskusija

12.40-13.40 | Pietų pertrauka

III sesija    
Ugdymo erdvių modernėjimo prielaidos, galimybės, rezultatai   

Moderatoriai: Jekaterina Lavrinec, Eglė Navickienė

13.40-13.55 | Rokas Kilčiauskas. Projektas „Aikštelė“ – lietuviškasis ugdymo įstaigų modernizavimo atvejis
13.55-14.10 | Edita Riaubienė. Architektūros kūrybinės dirbtuvės “Moderni ugdymo erdvė”
14.10-14.25 | Indrė Ruseckaitė. „Kelionė į Venerą prasideda Lazdynuose“
14.25-15.00 | Ekspozicijų apžiūra ir diskusijos

15.00-15.20 | Karštų gėrimų pertrauka

IV sesija    
Kultūrinė vertė ir aplinkos humanizavimas ugdymo erdvių kaitos kontekste  
Moderatoriai: Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vytautas Petrušonis

15.20-15.35 | Liutauras Nekrošius, Edita Riaubienė. Lietuvos mokyklų architektūros paveldas: objektas ir saugojimo būdas
15.35-15.50 | Diana Volungevičienė. Vilniaus regiono mokyklų kaip paveldo objektų vadyba
15.50-16.05 | Marius Mickaitis, Aleksandras Jagniatinskis. Akustinis komfortas ugdymo pastatuose: reikalavimai ir jų įgyvendinimas
16.05-16.20 | Gintaras Stauskis. Viešųjų pastatų aplinkos humanizavimas: lyginamasis tyrimas Vilniaus mieste
16.20-16.35 | Margarita Janušonienė. Kurnėnų mokykla: praeitis ir šiandiena
16.35-17.00 | Klausimai, komentarai, baigiamoji diskusija

Konferenciją organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas