Norite pasikeitimų – pradėkite nuo savęs, inicijuokite ir pasidarykite tai patys. Reikėtų aktyvios erdvės lauke su nestandartine vaikų žaidimo aikštele? Sugalvokite ir pasistatykite ją patys kartu su vaikais ir tėvais. Įėjimas į namus niūrus ir nesvetingas? Griebkite ryškių dažų ir kartu su kaimynu perdažykite sienas.  Jaučiate, kad  vidaus erdvės neatitinka jūsų kasdieninės veiklos scenarijaus? Permąstykite jas ir po truputį keiskite. Visam tam reikia tik iniciatyvumo, įsiklausymo, susitelkimo ir pirminio impulso iš šalies, kuris užkurtų nesiliaujantį pasidaryk pats procesą. Įkvėpti šios idėjos ir kupini vasaros metu pritvinkusio entuziazmo virš šešiasdešimt architektūros studentų iš VGTU Architektūros fakulteto ir kelių Vokietijos architektūros mokyklų, vadovaujami septynių kuratorių iš Vokietijos bei Olandijos, nusprendė tapti pirminiu pokyčių impulsu ir įgyvendinti aktyvistines idėjas Architektūros fakultete Trakų gatvėje, Vilniaus „Versmės“ katalikiškosios gimnazijos kieme ir Liepkalnio pagrindinės, M.K.Čiurlionio meno mokyklos, S.Daukanto progimnazijos, „Minties“ gimnazijos vidinėse erdvėse. Dvi savaites trukęs kūrybinis ir konstrukcinis procesas su bendruomenėmis – tai VGTU Architektūros fakulteto rudeninio semestro dalyko „Architektūros kūrybinės dirbtuvės“ turinys. Jo metu architektūros studentai išbando, praplečia įprastines profesinės praktikos ribas ir bendradarbiaudami kartu su bendruomenėmis gerina miesto viešąsias erdves įvairiuose masteliuose, tiek permąstydami jas teoriškai, tiek ir įgyvendindami tai praktiškai.

„DIY Rapid Implementation Workshop 1:1“ – spalvingas įvažiavimas į Senamiesčio rūmus

Studentams jų fakultetų erdvės – tai lyg jų antrieji namai, kuriuose persipina įvairiausios veiklos, tai ne vien mokymuisi, bet ir bendravimui, pomėgiams, saviraiškai skirta erdvė. VGTU Senamiesčio rūmuose įsikūrusių Architektūros ir Kūrybinių industrijų fakultetų studentai kasmet vis intensyviau jaukinasi, gražina ir tvarko lig tol beveidį ir pilką rūmų kiemą, suteikdami jam naujų netikėtų panaudojimo būdų bei patrauklią ir ypatingą išraišką, atspindinčią čia įsikūrusių Architektūros ir Kūrybinių industrijų fakultetų specialybių profilį. Prieš metus rugsėjo mėnesį vykusių „Architektūros kūrybinių dirbtuvių“ metu trečio kurso architektūros studentai patys nuo pirminės kūrybinės idėjos iki galutinio rezultato kūrė ir statė šmaikštų ryškiaspalvį medinį namuką. Pavasarį kieme išsidėstė studentiško konkurso rezultatai – įvairiausių formų suoliukai iš medinių europinio standarto padėklų. Šį rudenį architektūros studentai, vadovaujami Berlyno architekto Slavis Lew Poczebutas, atkreipė dėmesį į neišvaizdų įvažiavimą į rūmų kiemą. Kol universitete svarstoma, kaip funkciškai perorganizuoti įėjimą į rūmus ir patekimo į fakultetus srautus, studentų kūrybinės idėjos sutelktos įvažiavimo į kiemą išskyrimui aplinkoje: jo erdvė išdažyta įspūdingu įvairiaspalviu grafiniu piešiniu, perteikiančiu moderniosios architektūros pradininko – Bauhauzo stiliaus – nuotaiką, įrengtas apšvietimas, o iš išorės įvažiavimas paryškintas baltai. Pasiektas sūkurio, regis, nesisiejančio su tikrove, vizualus efektas. Kaip ir pernai, pasirinktas pasidaryk pats (do-it-yourself DIY) darbo proceso pobūdis, kuomet būsimieji architektai kūrė, projektavo, išsirinko geriausią idėją, išsiaiškino atlikimo technologiją ir patys realizavo savo kūrybines idėjas. Ir tai ne vien estetinis kokybinis postūmis, nes atlikdami darbus studentai tvarkė ir lygino sienas, taisė šaligatvį betonuodami ir įstatydami trūkstamus akmenis. Menkai vienas kitą pažinoję Lietuvos ir užsienio studentai dviejų savaičių bėgyje susilydė į darnią vieningą komandą, kuri didžiuojasi veiklos rezultatu ir jaučiasi atsakingais ir rūpestingais kasdien naudojamų erdvių šeimininkais.

Kūrybiška žaidimų aikštelė „PLAY EAST!“ Vilniaus „Versmės“ katalikiškosios gimnazijos kieme

Šiandien toli gražu ne visi bendrojo lavinimo institucijų poreikiai gali būti įgyvendinami be pačios bendruomenės pastangų ir iniciatyvos. Tik pati bendruomenė geriausiai žino, ko ji siekia, tikisi ir apie ką svajoja, todėl pajėgų ir iniciatyvos tiek bendros vizijos kūrimui, tiek ir jos įgyvendinimui sutelkimas pačios bendruomenės rankose, panašu, yra vienas veiksmingiausių būdų. Kita vertus, dažnai pozityviems pokyčiams prasidėti reikalingas postūmis iš šalies, kuriuos neretai inicijuoja ir architektai, pastaruoju metu plečiantys ir tyrinėjantys įprastines profesinės praktikos ribas. Vasaros mokykla architektūros studentams – kūrybinės dirbtuvės „Play East!“, apjungus architektūrinės komandos baladilab (Vokietija, https://baladilab.com/) kuratores Barbara Pampe, Vittoria Capresi, Carla Schwarz, Leonie Weber ir Melanie Miglė Kundrot, VGTU Architektūros fakulteto ir kelių architektūros mokyklų Vokietijoje studentų, Vilniaus „Versmės“ katalikiškosios gimnazijos mokinių, tėvelių ir mokytojų pajėgas, ir tapo unikalia proga kartu visiems patvirtinti iš apačios kylančios iniciatyvos galias. Gimnazija norėjo suaktyvinti kiemo erdves, architektūros studentai – pagilinti „minkštųjų taktikų“ žinias ir įgūdžius dirbant daugiakultūrinėje ir įvarius interesus išreiškiančioje komandoje, darbo mastelyje 1:1 ypatybes įgyvendinant pačių sumanytus projektus, o baladilab komanda – didelę patirtį plėtojant „learn-move-play-ground“ programą gerinant pradinių mokyklų kiemų aplinką ir įtraukiant vaikus, mokytojus į kūrybinį procesą tiesiogiai nuo projekto kūrimo iki  paties jo įgyvendinimo. Visus šiuos interesus apjungusi dviejų savaičių vasaros mokykla prasidėjo dviejų intensyvių dienų kūrybinėmis dirbtuvėmis, kurių metu mokiniai ir mokytojai, padedami architektūros studentų ir kuratorių kūrė maketus, vizualizuojančius jų Svajonių dieną: kelionė į Venerą, kur viskas kitaip ir taip pat, žabangos laukiniams gyvūnams, stebėjimo bokštai, kliūčių ruožai, jaukūs namų kampai, pripildyti debesų ir daugybė kitų. Spalvinga svajonių ir nuotykių grandinė virto esminiais raktažodžiais, kuriuos studentai vėliau perteikė atmosferą taikliausiai įkūnijančiomis erdvėmis ir objektais penkiuose kūrybiškos ir įkvepiančios aktyvaus poilsio aikštelės elementuose: „Sienoje“ koduojama „stebėti ir saugoti“, „Palapinėse“ – „iššūkiai ir nuolatinis judėjimas“, „Balansavimo takelyje“ – „pasimesti ir ieškoti“, „Paslėptuose objektuose“ – „besikeičianti perspektyva“ , „Plytų mūre“ – „perėjimas ir virsmas“. Šiuos objektus studentai kartu su gimnazijos bendruomene  ir  Vilniaus statybininkų rengimo centro pagalba per savaitę pastatė mokyklos kieme, radikaliai jį pakeisdami – anksčiau lygi ir rami mokyklos kiemo pievelė tapo aktyvaus poilsio ir žaidimų aikštele ir improvizuota lauko klasių erdve. Rugsėjo viduryje nuotaikingai atidaryta žaidimų aikštelė jau pačios gimnazijos iniciatyva toliau plečiama vidiniame kiemelyje mūrijant struktūras žaismingai lauko klasei.

„Moderni ugdymo erdvė“ – architektūriniai permąstymai žvelgiant iš paauglio perspektyvos

Švietimo srityje vyksta esminiai pokyčiai, todėl Lietuvos bendrojo ugdymo mokykla turėtų transformuotis, siekiant atitikti naujas edukacines nuostatas ir išpildyti besikeičiančius ugdytinių poreikius. Reaguojant į aktualijas jau antrą kartą surengtos architektūros kūrybinės dirbtuvės „Moderni mokyklos erdvė“, “, kuruotos architektūros istoriko, edukacinės architektūros tyrėjo dr. Dolf Broekhuizen iš Roterdamo (NL). Praėjusiais metais  buvo analizuojamos pradinės mokyklos edukacinės erdvės, detaliau žvalgant penkias Lazdynų gyvenamojo rajono Vilniuje mokyklas, pastatytas pagal tipinius ar kartotinius projektus. Šiemet buvo akcentuota pagrindinio ugdymo fizinės aplinkos problematika ir renginio tikslu tapo „mokykla, į kurią norėtų eiti paauglys“. Architektūros studentai pirmąsias dvi rugsėjo savaites veikė kaip socialiai atsakingi architektai, apžvelgė įvairialaikės statybos ir skirtingų koncepcijų mokyklas (Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla, statyta 1937 m.;  Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla Vilniuje, statyta 1985 m.; Vytauto Didžiojo gimnazija Vilniuje, pastatyta 2005 m.; Balsių progimnazija, pastatyta 2011 m.;  besikurianti Valdorfo „Žalioji mokykla“ Skirgiškėse), klausėsi edukologų ir edukacinės architektūros tyrėjų paskaitų. Jie detaliau analizavo 4 Vilniaus mokyklas (Liepkalnio pagrindinę, M.K.Čiurlionio meno mokyklą, S.Daukanto progimnaziją ir „Minties“ gimnaziją), atliko istorinį, architektūrinį, erdvinį, funkcinį objektų tyrimą, interviu būdu rinko informaciją iš mokyklų administracijos, mokytojų ir mokinių. Jaunieji architektai išryškinę probleminius aspektus suformulavo kiekvienos mokyklos kaitos koncepciją ( „įsiterpimas į erdvę“, „įsileisti šviesą“, „atgimimas“, „įsileisti mišką į mokyklą“) ir pateikė jos įgyvendinimo galimus variantus. Kūrybinių dirbtuvių rezultatas daugialypis.  Architektūros studentai turėjo galimybę ugdyti savo kūrybines galias veikti nuolat besikeičiančioje realioje erdvėje, stebėti, tirti ir konceptualizuoti egzistuojančios architektūros pokyčius. Nemažiau svarbus yra ir įvykęs visuomeninis poveikis: aktualizuota pagrindinio ugdymo fizinės aplinkos kokybės problema, atkreiptas dėmesys į konkrečios mokyklos pastatų, erdvių neatitikimą moderniems mokymo(si) poreikiams, specifiniams paauglių „gyvenimo mokykloje“ reikalavimams. Visgi svarbiausias pasiekimas – architektūros studentų kūrybiškos mintys ir inovatyvūs siūlymai, kaip konkrečiose mokyklose sukurti paaugliams patrauklias, norą mokytis ir pažinti, bendrauti ir bendradarbiauti stimuliuojančias aplinkas. 

Kūrybinės dirbtuvės – tai VGTU Architektūros fakulteto rudeninio semestro dalykas „Architektūros kūrybinės dirbtuvės“ dalis 2016 m. rugsėjo 1 – 14 d., kuri nebūtų galėjęs įvykti be bendradarbių ir rėmėjų pagalbos.

Kūrybiška žaidimų aikštelė „PLAY EAST!“: DAAD German Academic Exchange Service, Goethe’s Institutas, Partners4Value, Vilniaus statybininkų rengimo centras, AB „SKV“: ARKO blokų, MITTO statybiniai mišinių ir kitų ženklų atstovė, Würth Lietuva, UAB “Eituma”, Caparol

 „DIY Rapid Implementation Workshop 1:1“: Švietimo ir mokslo ministerija.

„Moderni ugdymo erdvė“: Nyderlandų karalystės ambasada, Partners4Value.

KŪRYBINES DIRBTUVES REMIA

DAAD German Academic Exchange Service , Goethe’s Institutas , Nyderlandų Karalystės ambasada , Partners4Value, Švietimo ir mokslo ministerija

Vilniaus statybininkų rengimo centras ,  AB „SKV“ , Würth Lietuva , UAB “Eituma”Caparol