Ana Vilenica yra urbanistikos ir kultūros tyrėja bei meno teoretikė. Šiuo metu ji tęsia post-daktarines (Marie Curie tyrimų stipendija) School of Arts and Creative Industries (LSBU), kur dirba projekte tiriančiame meno vaidmenį apgyvendinimo (angl. housing) krizių apimtuose Londone ir Belgrade. Vilenica įgijo daktaro laipsnį University of Arts Belgrade. Jos tyrymų sritis apima meno ir kultūros įtaką urbanistinėje regeneracijoje Serbijoje ir regeneracinio meno reikšmę neokolonijinėje vadinamosios Europos periferijos modernizacijoje. Vilenica reguliariai rašo žurnalams, knygoms ir yra knygos Becoming a mother in Neoliberal capitalism, (Belgrade, 2013, antras leidimas 2016) redaktorė ir viena iš knygos On the ruins of Creative City (kuda. org, Novi Sad, 2013) redaktorių.