Anthony Iles – jaunesnysis dėstytojas Northampton universitete ir vizituojantis dėstytojas School of Art & Design, Middlesex universitete. Jis yra knygos No Room to Move: Art and the Regenerate City (Mute Books, London 2011) bendraautorius (kartu su Josephine Berry). Iles tyrimai koncentruojasi į socialinio vaidmens (angl. social agency) urbanistinėse erdvėse klausimą: nuo skvoterių judėjimo iki vizionieriškos architektūros, jis analizuoja įtampas tarp urbanistinio vystymo(si) ir gentrifikacijos modernėjančiuose mėstovaizdžiuose. Iles taip pat yra Documents in Contemporary Art, publikuotos Whitechapel Gallery ir MIT Press redaktorius, vienas iš Full Unemployment Cinema įkūrėjų ir vienas iš Metamute redaktorių.