Architektė, analizuojanti mokyklų architektūros problemas. Pastaraisiais metais dėsto architektūros studen-tams Vokietijos universitete Kaire, dirba Montag jaunimo ir visuomenės centre (Bona), kuruoja edukacinės architektūros programas. Yra kelių publikacijų autorė ir bendraautorė, yra viena iš baladilab įkūrėjų (http://baladilab.com).