Dalia Čiupailaitė yra Vilniaus universiteto sociologijos katedros doktorantė, tyrinėjanti socialinę miesto įvairovę. Savo darbe ji nagrinėja miesto segmentacijos, homogeniškumo ir įvairovės klausimus: kaip socialiniai skirtumai reiškiasi mieste, kaip jie yra valdomi, įgyvendinami ar naikinami, kokia jų erdvinė išraiška ir koks miesto planuotojų bei architektų vaidmuo šiuose procesuose. Dalia ypatingai daug dėmesio skiria pastarojo laiko pokyčiams Vilniuje.