Max Dudler - šveicarų architektas, kurio darbai išsiskiria minimalistine modernia estetika ir pagarba istoriniam kontekstui. Max Dudler architektūros ofisai veikia Ciuriche, Berlyne, Frankfurte ir Miunchene. Architektas yra išleidęs net 25 knygas (tarp kurių "A Collective Idea of the City", "Narrating Spaces", "Bibliothek", ir kt.), dėsto Menų akademijoje Diuseldorfe.