pirmuosius, asmeninius kolektyvinio sapnavimo eksperimentus įvykdžiau 2022 metų pavasarį. mano sapnų kolega tapo jokiu kontekstu ar priešistore nepagrįstas žmogus, šviežiai įžengęs į mano socialinį lauką, jokiais būdais ne artimas. abipusis susidomėjimas sapną supančiu misticizmu paskatino diskusijas apie vaizduotės galią tikslingo sapnavimo procesui, galimybę suplanuoti naktinės vizijos kryptį dar prieš užmiegant. planuojamų atlikti pratimų ir ritualų kokybę ir veiksmingumą buvo nuspręsta vertinti pagal tai, ar abiems eksperimento dalyviams pavyks išvysti bent vieną iš sąmoningai transliuojamų į pasąmonę motyvų.

pirmi bandymai nebuvo itin ambicingi: buvo pradėta nuo paprasto motyvo pasirinkimo, kuris turėjo kuo nuodugniau įsiskverbti į mintis dar prieš užmiegant. spekuliavimui ir sapnų projekcijoms būdavo skiriamos kelios valandos vakare. šį būdą aprašo P. Caroll veikale „Liber Null & Psychonaut: An Introduction to Chaos Magic“:

norint sąmoningai kontroliuoti sapno būseną, būtina pasirinkti sapnavimo temą. magas turėtų pradėti nuo paprastų patirčių, pavyzdžiui, noro pamatyti tam tikrą objektą (realų ar įsivaizduojamą), ir tai įvaldyti prieš bandydamas būrimą ar eksteriorizaciją. sapnas sukuriamas stipriai vizualizuojant norimą temą nutildytoje minčių būsenoje, prieš pat miegą [1]Caroll, P. J. Liber Null & Psychonaut: An Introduction to Chaos Magic. York Beach: Weiser Books, 1987..

kolektyvinis sapnavimas šiame kontekste reiškė ne tiek sapnuotojų sąjungos, bendrystės patirtį sapne, tiek patį ritualistinį apvalkalą, bendros intencijos kūrimą, individualų bendrai suvartotos informacijos apdorojimą.

[pirmas]

pirmam bandymui pasirinktas spalvinis naratyvas: prieš miegą buvo vizualizuojami ryškūs mėlyni ir raudoni motyvai. į sapnus labiausiai prasiskverbė raudona spalva, kurią pavyko prisikviesti vienoje iš dviejų naktinių vizijų.

[sekantys]

sekantys eksperimentai reikalavo didesnio ideologinio pasiruošimo. dėmesys buvo skirtas okultistinei literatūrai, kuri, be pagarbos ritualui, turtingo mistiško bagažo ir įdėmumo sapnui pasižymėjo dar viena, ypač svarbia eksperimentui savybe: dideliu vaizduotės skatinimo potencialu. priklausomai nuo turinio sudėtingumo ir teksto apimties, prieš miegą būdavo skaitomi pilni veikalai ar kelios ištraukos, iš kurių išryškinami įsimintiniausi vaizdai, simboliai, personažai, įvykiai ar temos. informaciniai koliažai būdavo dar kartą apdorojami prieš miegą, įsivaizduojami nauji įmanomi scenarijai.

sapną įkvėpiančio skaitymo sesijoms buvo atrinkti įvairaus formato ir pobūdžio Kenneth Grant, Aleister Crowley bei Austin Osman Spare darbai.

į sapnus prasiskverbė keli, ne itin ryškūs ar suprantami momentai: specifinės estetikos apdarai, viduramžiškos scenografijos, ritualus primenantys veiksmai.

[ritualai]

su laiku išaugo alkis daugiau juslių žadinančiam ritualui: skaitymas ar vizualizacijos akivaizdžiai nepakankamai stipriai įsigerdavo į pasąmonę; sapno projektavimas nuo šiol įtraukė sensorinius potyrius. būdavo aktyviai stimuliuojama uoslė, klausa, rega, lytėjimas. ritualai, kaip ir ankstesnės sapnų projektavimo praktikos, būdavo atliekami nuotoliniu būdu, be tiesioginio kontakto, todėl nebuvo įmanoma užtikrinti identiškos sensorinės patirties abiejuose eksperimento galuose.

smulkių ir individualiai atliekamų ritualų nepakankamumą atskleidė sapnai: dažniausiai visiškai nesutepti jokiu vakarinio ritualo pėdsaku. buvo nuspręsta imtis rimtesnio veiksmo. įkvėpimo šaltiniu tapo senovės graikų mitologija ir joje atrastas Eleusino misterijų ritualinio kulto paminėjimas.

_Eleusino misterijos_ritualas_privati sesija

susidomėjimą sužadino misterijas apipinanti nežinomybė: tai slaptas, su iniciacija susijęs kultas, kurio apeigos trukdavo kelias dienas, rugsėjo arba spalio mėnesiais – priklausomai nuo mėnulio kalendoriaus. kultas garbindavo derlingumo deivę Demeter, misterijos simbolizavo jos liūdesį netekus dukters Persefonės. apeigos būdavo itin slaptos, atliekamos tik selektyviame kulto narių rate ir turėdavo užtikrinti dalyvaujantiems palankų pomirtinį gyvenimą. tai vienos iš nedaugėlio Senovės Graikijos apeigų, kuriose galėjo dalyvauti įvairių socialinių sluoksnių atstovai, tiek turčiai, tiek vergai, tiek vyrai, tiek moterys. ritualo metu būdavo konsumuojamas tariamai psichoaktyvių savybių turintis „didvyrių gėrimas“ – kykeonas.

pasiruošimas Eleusino misterijų įkvėptam ritualui truko virš savaitės. buvo pradėta nuo valgiaraščio sudarymo. išnaršius kelis šaltinius buvo nuspręsta remtis Homero tekstuose minėtu receptu. išrinkus kykeoną papildantį pagrindinį patiekalą – orzo troškinį – dėmesys grąžinamas pačių misterijų ritualistiniam pagrindui, mitologinių žinių gilinimui ir jautrumo Demeter tragiškai netekčiai vystymui. ritualui atlikti buvo pasirinkta spalio pilnatis.

pasiruošimas[SAVAITĖ]

_peržvelgiami istoriniai šaltiniai, ieškoma autentiškiausia kykeono versija bei vaišės;
_tiriamas misterijų charakteris, ritualinis apvalkalas, tikslai ir akcentai;
_misterijų tema įveliama į kasdienines diskusijas. svarstomi įvairūs pomirtinio pasaulio religiniai, kultiniai ir kultūriniai nupasakojimai, domimasi graikų mitologijoje piešiama gyvenimo po mirties versija;
_vizualinė studija: nagrinėjami apeigų vietovės brėžiniai, misterijų atspindžiai mene, garbinamosios Demeter vaizdavimas, simboliai. atliekami keli piešiniai-studijos;
_klausomasi autentiškų graikiškų himnų dievams.

misterijų naktis[KYKEONAS]

­_pramnijos(ikarijos)vynas – vietoje jo naudojamas sausas Saperavi vynuogių vynas; miežių kruopos, mėtos, medus, ožkos sūris;
_miežių kruopos nuplaunamos ir apie valandą verdamos dideliame kiekyje vandens. išvirtas kruopas nukošiamos, vanduo pilamas į atskirą talpą, vėsinamas;
_raudonas vynas verdamas su keliais šaukštais medaus ir didesniu kiekiu šviežių mėtų lapų; įmaišomas miežių vanduo santykiu 1:2;
_į verdantį vyną įtrupinamas nedidelis kiekis ožkos sūrio, mikstūra maišoma, kol sūris neištirps;
_kykeonas atvėsinamas iki kambario temperatūros.

misterijų naktis[APEIGOS]

_pirma paruošiama graikiška vakarienė: orzo troškinys. paraleliai atliekami paruošiamieji žingsniai kykeono gamybai;
_vakarienei pasibaigus ruošiamas kykeonas;
_kykeono konsumpcijos momentas dokumentuojamas audiovizualiai, aptariamas skonis ir tikėtinas poveikis;
_pradedant jausti svaiginantį kykeono poveikį, atsigulama į patogią horizontalią poziciją. leidžiama mintims plaukti nekontroliuojamai, aplankančios vizijos ir mintys įgarsinamos ir aptariamos.
_einama miegoti, sapnai dokumentuojami iš ryto.

pastebėjimai:

1_ilgas ir išsamus pasiruošimas ritualui sužadina daug minčių, asocijacijų ir sugestijų apie pagrindinę ritualo temą ir dienos bėgyje;
2_daugiasluoksnis subjekto pažinimas (per garsą, vaizdą, istoriją, mokslą, etc.) turi daugiau galimybės įskiepyti būdingus naratyvus ar simbolius į skirtingus pasąmonės sluoksnius;
3_ritualas gali būti prisotinamas ir pildomas, tačiau dėl informacijos apie originalias misterijas trūkumo nuspręsta apsiriboti paprastais ir neforsuotais veiksmais;
4_galima tikėtis ritualo pėdsako sapnuose tiek pasiruošimo etape, tiek iš karto po ritualo, tiek po ilgesnio laiko.

References

References
1 Caroll, P. J. Liber Null & Psychonaut: An Introduction to Chaos Magic. York Beach: Weiser Books, 1987.