KUO POKALBIS ĮKVEPIANTIS?

Nuobodulys pamažu tampa patogia sąvoka apibūdinti ne tik 9-ojo dešimtmečio fotografijos reiškinį, bet ir sovietinės visuomenės gyvenimą, kaip parodė dr. Tomo Vaisetos tyrimai. Monotonijos, banalybės, tuštumos, standartizacijos, stagnacijos, laiko sulėtėjimo patirtys buvo susijusios su beprasmybe, tvyrojusia ideologijos kontroliuojamoje viešumoje. Tačiau šalia ideologijos, sovietiniame mieste gyvenusio žmogaus savijautą veikė ir pats miestas, ypač – jo naujieji rajonai, moderni sovietmečio architektūra, kuri taip pat išreiškė ideologijos nustatytas vertybes. Jos nyki, monotoniška, nuestetinta, nužmoginta ir apvogta erdvė smelkėsi į žmonių sąmonę (ar sielą), skatindama ne tik abejingumą aplinkai, bet ir įvairias išsisukinėjimo nuo viešumos praktikas.


Rekomenduojama knyga

NUOBODULIO ESTETIKA LIETUVOS FOTOGRAFIJOJE

Agnė Narušytė

Šioje knygoje pristatoma nuobodulio estetikos teorija, kurios pagrindu paskaitoje interpretuojama sovietmečio architektūra.

Knygą rasite Architektūros fondo knygų lentynoje Nacionalinės dailės galerijos (NDG) dailės informacijos centre.