KUO POKALBIS ĮKVEPIANTIS?

Tarptautinis XX amžiaus Suomijos architektūros įvaizdis nuolat praleisdavo jos raidą po 1970-ųjų ir to meto postmodernizmo įtakas Suomijos architektūros diskursui. Visi naujos architektūrinės raiškos bandymai buvo lyginami su ilga ir vaisinga suomiško modernizmo ir funkcionalizmo istorija. Šių diskusijų kontekste neretai buvo prisimenamas Alvaro Aalto kūrybinis palikimas, kurį kaip pavyzdį ir argumentą pasitelkdavo skirtingas kultūrines ir estetines kategorijas išpažįstančios pusės. Pokalbyje bus aptariami suomiško postmodernizmo pavyzdžiai ir pristatyta kritinė perspektyva į Suomijos architektūros reformaciją 1960-90-aisiais.


Rekomenduojama knyga

CONSTRUCTING A LEGEND: THE INTERNATIONAL EXHIBITIONS OF FINNISH ARCHITECTURE 1957-1967

Petra Čeferin

Slovėnų architektės, teoretikės ir mokslininkės knyga yra originalus veikalas, aptariantis dominuojančio modernistinės suomių architektūros įvaizdžio suformavimą. Čeferin nagrinėjo labai specifinę sritį: kaip architektų ir kitų profesionalų grupė ketino skleisti Suomijos architektūros įvaizdį užsienyje. Jos tyrimo objektas – Suomijos architektūros muziejus ir jo fotografijų bei ekspozicijų politika tarptautinėse parodose tarp 1957 ir 1967 metų. Čeferin manymu, būtent per šias parodas buvo sukonstruotas atpažįstamas “suomiškos architektūros“ atvaizdas.

Knygą rasite Architektūros fondo knygų lentynoje Nacionalinės dailės galerijos (NDG) dailės informacijos centre.