Bernard Khoury studijavo architektūrą Harvardo ir Rod Ailando universitetuose. Nuo 1993 metų – praktikuojantis architektas, vadovauja architektūros studijai DW5. Jo kūryba eksponuota MAXXI muziejuje Romoje, Aedes galerijoje Berlyne, Fondazione Sandretto Turine. Khoury taip pat yra vizituojantis dėstytojas Lozanos politechnikos mokykloje, Paryžiaus architektūros mokykloje ir Amerikos Universitete Beirute.