Dešimtasis Architektūros [pokalbių] fondo organizuojamas ciklas yra KAUNO ARCHITEKTŪROS FESTIVALIO (KAFe) dalis. Jis skiriamas aptarti vandens, kaip gamtinio elemento reikšmę bei įtaką procesams mieste. 

Žinia, jog dauguma miestų kūrėsi prie upių, jūrų ar ežerų byloja apie nuolatinį ir neišvengiamą visuomenės ryšį su vandeniu. Natūralių vandens telkinių artumas formuoja miestų audinio struktūrą, daro įtaką architektūros estetinei, funkcinei bei simbolinei prasmei. Tačiau spartėjantys urbanistiniai procesai bei kintanti miesto koncepcijos samprata verčia naujai apmąstyti šiuolaikinio miesto santykį su vandeniu.

Šiame kontekste daug klausimų kelia miesto ir vandens abipusės plėtros kryptis. Ar vanduo (naturalūs vandens telkiniai) turėtų keisti nusistovėjusias miesto audinio erdves? Kaip galėtų būti organizuojamos įvairios veiklos pakrantėse ir kaip tai veiktų socialinius procesus? Kaip kinta vanduo kintant metų laikams, kaip tai veikia miesto funkcinius ir estetinius parametrus, žmonių poreikius? Koks vaidmuo tektų vandeniui miestuose įsikūrusiuose toliau nuo upių ar jūrų? Apskritai, kokie demokratiškos erdvės scenarijai galėtų būti integruojami vandens ir miesto sąlyčio taškuose?