KUO POKALBIS ĮKVEPIANTIS?

Pokalbis skirtas diskusijai apie veiksmų-idėjų scenarijus, akcentuojančius judėjimą link tvariosios gyvenamosios aplinkos ir mažinančius neigiamą industrializacijos poveikį. Atspirties tašku pasirinktas hipotetinis Vandens amžius, o taip pat MIT atlikti savireguliaciją, homeostazę, grįžtamojo ryšio ciklus nagrinėjantys tyrimai. Bus analizuojami ryšiai tarp meno ir technologijų, atkreipiant dėmesį į dizainerių ir mokslininkų bendradarbiavimo galimybę, tam kad būtų sukurtos (pagal Kepes) „ekologiškos grįžtamojo ryšio mašinos, skirtos žmogaus-aplinkos santykio problemai spręsti“.


Rekomenduojama knyga

HEART OF DARKNESS

Joseph Conrad

Tam kad šių dienų pasaulyje būtų suprasta viešosios erdvės netektis, mes turime pažinti Tamsybių širdį (The Heart of Darkness). Ji aiškina žmogaus-gamtos santykį, kurį trikdo nesibaigianti industrializacijos ir imperializmo ekspansija.

Knygą rasite Architektūros fondo knygų lentynoje Nacionalinės dailės galerijos (NDG) dailės informacijos centre.