Nestandartinio mąstymo architektas nemėgstantis architektūros kanonų, urbanistas, paminklosaugininkas ir džiazmenas. Garlaiviai, uostų kranai, mediniai malūnai, tiltai ir aukšti gamyklų kaminai – toks miestovaizdis lydį R. J. Palį nuo vaikystės. Todėl ir jo architektūrinė praktika gausi skirtingo stiliaus ir paskirties kūrinių – nuo sėkmingai realizuotų objektų iki ties fantastikos riba balansuojančių urbanistinių idėjų. J. R. Palys yra Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto Architektūros katedros profesorius, M. K. Čiurlionio tilto Kaune architektas.