Studijavo Vilniaus dailės akademijoje, 2004 m. įgavo skulptūros restauracijos bakalaurą, 2007 m. – fotografijos ir medijų meno bakalaurą, 2011 m. – fotografijos ir medijų meno magistrą. Svarbiu gyvenimo hobiu laiko istoriją, ypač vizualiąją jos pusę, domisi kitokiomis su šia tema susijusiomis kolektyvinės ir vizualinės atminties formomis – tai iš dalies atsispindi ir jo kūryboje. Julijus Balčikonis yra dirbęs skulptūros restauracijoje, reklamos kūryboje, Šiuolaikinio meno centro kino salėje, o šiuo metu Vilniaus dizaino kolegijoje dėsto akademinį piešimą, fotografiją, vizualinę komunikaciją ir grafinio dizaino pagrindus, yra menininkas, dizaineris ir kuratorius.