Pia Christensen yra antropologijos ir vaikystės studijų profesorė, vadovaujanti Warwicko universiteto Švietimo instituto tyrimams Jungtinėje Karalystėje. Ji plačiai tyrinėja Danijos ir Didžiosios Britanijos vaikų ir jaunimo padėtį šeimose, mokyklose bei vietos bendruomenėse. Savo tyrimuose profesorė taiko inovatyvius vaikų judrumo mieste tyrimo metodus. Svarbiausios mokslininkės publikacijos: „Tyrimai su vaikais: perspektyvos ir praktikos“ (antras leidimas 2008 m.) ir „Vaikai mieste: namai, kaimynystė ir bendruomenė“ (2003 m.).