Dr. Rasa Čepaitienė – kultūros istorikė, Lietuvos Istorijos Instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Vilniaus universiteto profesorė. Yra išleidusi ne vieną monografiją („Laikas ir akmenys. Kultūros paveldo sampratos moderniojoje Lietuvoje“, „Paveldosauga globaliajame pasaulyje“), sudariusi straipsnių rinkinius (įskaitant ir ką tik pasirodžiusį – „Vietos dvasios beieškant“), publikavusi tekstus paveldosaugos, istorinės atminties, miestų tyrimų ir sovietologijos temomis Lietuvoje ir užsienyje.