KUO POKALBIS ĮKVEPIANTIS?

Pagrindinis paskaitos tikslas – aptarti turbūt lengviausiai identifikuojamą politinį-ideologinį miesto užkodavimo lygmenį. Esminis klausimas – kokiais tikslais ir kokiomis priemonėmis skirtingos politinės doktrinos ir režimai kuria, keičia ir daro įtaką fiziniam ir simboliniam miesto pavidalui? Siekiant atsakyti į šį klausimą, teks atsakyti ir į kitą –  ką būtų galima vadinti miesto, kaip ideologinio teksto, „autoriumi“? Kokie  to „autoriaus“ tikslai ir siekiai? Kokiomis priemonėmis mieste kuriami ideologiniai pranešimai? Kokiam žanrui galima būtų priskirti miestą-tekstą? Ką jis reiškia? Kokį įspūdį jis sukelia „skaitytojui“, kaip „skaitytojas“ jį suvokia ir interpretuoja?

Pokalbis rengiamas bendradarbiaujant su VGTU Architektūros fakultetu.


Rekomenduojama knyga

ATMINTIES DAUGIASLUOKSNIŠKUMAS: MIESTAS, VALSTYBĖ, REGIONAS

Alvydas Nikžentaitis

Kas yra atminties kultūra? Kaip ji funkcionuoja urbanistinėse erdvėje? Knygoje į šiuos klausimus atsakymų yra ieškoma analizuojant atminties kultūrų reikšmę miestų urbanistinėms erdvėms, valstybėms, regionams. Skaitytojui taip pat pristatoma istorijos politika ir jos įtaka Lietuvos ir kaimyninių kraštų visuomenėms.

Knygą rasite Architektūros fondo knygų lentynoje Nacionalinės dailės galerijos (NDG) dailės informacijos centre.