Filosofas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas. Domisi etika ir kontinentinės filosofijos tradicija. Studijavo Liuveno universitete Belgijoje, daktaro laipsnį įgijo Lietuvoje, apgyvenęs disertaciją apie ironijos ir etikos santykį Søren Kierkegaard’o mąstyme. Tyrinėja daugiausia Kierkegaard’o bei Emmanuelio Levino filosofiją, yra publikavęs keletą vertimų (tarp jų Levino ‘Laikas ir Kitas’). Šiuo metu domisi filosofine virtualumo problematika.