Architektūros fondo forumo metu architektai Austris Mailītis ir Dina Suhanova papasakojo apie architektūros edukacijos naujienas Latvijoje – prieš metus veiklą pradėjusį Latvijos menų akademijos šiuolaikinio meno, dizaino ir architektūros institutą ir naujai steigiamą Latvijos menų akademijos architektūros fakultetą.

Trečiasis Architektūros fondo forumas vyko 2022 m. lapkričio 5 d. Forumo programoje nagrinėjome tai, kas svarbu formuojant aktualias mokymosi aplinkas bei įtraukius edukacinius procesus ir pažvelgėme į edukacijos ir architektūros santykį.