KUO POKALBIS ĮKVEPIANTIS?

Paskaitoje bus kalbama apie dvi iš savo namų išgyvendintas socialinio būsto bendrijas rytų Londone. Šis pokalbis simbolizuoja tai, ką naujasis Londono meras apibūdino kaip miestą gniuždančią „gyvenamųjų būstų katastrofą“. Tai istorija apie skirtingo masto praradimus: apie asmeninę namų netektį, kai griaunami socialiniai būstai; apie kolektyvinį kaimynysčių praradimą, kai viename turtingiausių pasaulio miestų naikinamos žemesnes pajamas uždirbančiųjų bendruomenės; bei visuomeninę vertybių, kurias simbolizavo socialinio būto idėja, krizę.

Šių netekčių akivaizdoje domiuosi potencialiais atsigavimo scenarijais. Paskaitos metu pristatysiu ilgalaikį bendradarbiavimą su šiomis bendruomenėmis. Remsiuosi performansu kaip medijos forma, padedančia gyventojams įkūnyti bei atkurti savo namų istorijas, remiantis pamatiniais architektų socialiniais kolektyvinio žinojimo bei bendrų patirčių kūrimo idealais. Norėdamas sustiprinti kritiškus gyventojų balsus ir pristatyti šių bendruomenių įvairialypumą bei gyvybingumą, dalinuosi šiais performansais kino, fotografijų, archyvo kūrimo bei parodos kuravimo pavidalais. Šia veikla siekiu praplėsti diskusijas apie nuolatinę ir neatidėliotiną socialinio būsto svarbą.


Rekomenduojamos knygos

PROGRAMS AND MANIFESTOES ON 20TH-CENTURY ARCHITECTURE

Ulrich Conrads

Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture – tai knyga, jungianti svarbiausius XX a. architektų bei architektūrinių judėjimų manifestus ir pristatanti aistringiausius principus, kuriais paremti jų filosofiniai bei socialiniai skirtingų meninių veiklų pagrindai. Šis veikalas stulbina revoliucinių bei pranašiškų formuluočių socialinio būsto klausimu gausa. Jame pristatomos skirtingos idėjos, simbolizuojančios idealistinius įsitikinimus bei šiais laikais taip trūkstamus bendruomeniškumo principus.

SOCIAL HOUSING – HOUSING THE SOCIAL: ART, PROPERTY AND SPATIAL JUSTICE

Andrea Phillips and Fulya Erdemci

Andrea Phillips ir Fulya Erdemci redaguota knyga pristato kaip „socialinio būsto idėja ir jos realizacija“ yra ardoma menkėjant valstybės paramai, skirtai socialiniai gerovei Vakarų valstybėse. Taip pat joje kalbama, kaip dėl šios priežasties yra paneigiama „demokratinė prielaida skelbianti, jog bendros, saugios bei lygios gyvenimo sąlygos yra universali visų visuomenės narių teisė“. Šių idėjų šviesoje knyga nagrinėja, kaip šiuolaikiniai praktikuojantys miestų specialistai įsivaizdavo bei įgyvendino naujas, radikalias socialinio būsto formas. Taip pat joje tiriamos komplikuotos politinės aplinkybės, rizikuojančios sukelti naujas gentrifikacijos apraiškas.

Knygas rasite Architektūros fondo knygų lentynoje Nacionalinės dailės galerijos (NDG) dailės informacijos centre.