KUO POKALBIS ĮKVEPIANTIS?

Urbanistiniai ypatumai, inovacijos ir tendencijos. Kaip tobulinti XXI a. miestus bei jų erdves, kad būtų išsaugota istorija bei sukurta nauja tapatybė? Pranešime bus pristatomos 12 inovatyvių urbanistinių strategijų, steigiančių tvarų ir kūrybingą miestą. Pagrindinė tokios veiksenos varanti jėga – bendruomenių aktyvizmas. Kalbėtojas pateiks pavyzdžių iš Belgijos urbanistinio planavimo sistemos, tvarumo kompaso metodikos bei asmeninės profesinės praktikos.

Paradoksalu, bet kuriant tvaresnį bei išmanesnį miestą reikia sugrįžti prie miestų augimo tradicijų. XX a. tendencija, pridariusi daug žalos, stabdžiusi natūralų miestų augimą yra nekeičiami ir netikslinami urbanistiniai miestų planai. Tad svarbiausia šių dienų urbanisto užduotis – skirtingų interesų derinimas, bendradarbiavimas, urbanistinių strategijų taikymas, planavimo procesų valdymas bei miestų kūrimas tarsi žaidžiant smagius strateginius žaidimus.


Rekomenduojama knyga

COMPENDIUM FOR CIVIC ECONOMY

Nesta, the Design Council and 00:/

Stiprėjant pilietinei ekonomikai, šioje knygoje teigiama: „Tas, kuris yra atviras, yra taip pat ir socialus“. Būtina analizuoti finansinės krizės pasekmes ir žvelgti į kontekstualios aplinkos ir socialinių pokyčių erą. Kolektyvinės sąmonės diskursas siekia dalintis nuosavybės teisėmis – vis daugiau socialiai orientuotų urbanistų trokšta kurti stiprią, tvarią ir besąlygiškai į aplinką atsižvelgiančią ekonomiką. Bendruomenių verslumo iniciatyvos yra neatsiejamos nuo pasaulio kultūrinių tendencijų, kuriančių atsparesnę finansinėms krizėms ekonomiką. Knygoje pristatomi 25 projektų pavyzdžiai, steigiantys pilietinę ekonomiką. Joje remiamasi moksliniais tyrimais, taktinio urbanizmo, bendruomenių aktyvizmo bei minios finansavimo modeliais. Ši knyga yra tarsi verslaus ir inovatyvaus architekto-urbanisto Biblija.

Knygą rasite Architektūros fondo knygų lentynoje Nacionalinės dailės galerijos (NDG) dailės informacijos centre.