KUO POKALBIS ĮKVEPIANTIS?

Vertinant visuomenės demokratėjimo Lietuvoje tendencijas, paskaitoje bus siekiama aptarti miestų erdvinio formavimo dalyvių diskurso tendencijas bei apibrėžti dalyvaujamojo fenomeno dėsningumus. Visuomenėje dalyvavimas miesto erdvinio formavimo procese suprantamas ir pirmiausia tapatinamas su miesto gyventojų, teritorinių bendruomenių interesais, siekiant pagerinti ne tik gyvenimo kokybės rodiklius, bet ir bendrosios gerovės gyvenamoje aplinkoje sąlygas. Paskaitoje diskutuojama visuomenės aktyvumo problema siejama su nepakankamu, bet aktualiu tapusio reiškinio – visuomenės dalyvavimo miestų erdvinio formavimo procese – pažinimu.


Rekomenduojama knyga

MIESTO ERDVINIO FORMAVIMO DALYVIŲ DISKURSAS ŠIUOLAIKINĖS DEMOKRATIJOS SĄLYGOMIS

Jonas Jakaitis

Monografijoje apžvelgiami miesto erdvinio formavimo dalyvių diskurso, šiuolaikinės demokratijos sąlygomis, ypatumai, miesto planavimo procesų administravimo, architektūrinės-urbanistinės kokybės problematikos kontekste. Knygoje analizuojama miestų ir jų bendruomenių kaip kolektyviai veikiančių dalyvių sąveikos padariniai, pabrėžiant architektūros kaip unikalaus meno, integruojančio ne tik ekonominius, ekologinius, sociokultūrinius, estetinius aspektus, bet ir kuriančio kasdieninio visuomenės gyvenimo fono, veikiančio kiekvieną žmogų, savitumus ir ypatingą jų galią.

Knygą rasite Architektūros fondo knygų lentynoje Nacionalinės dailės galerijos (NDG) dailės informacijos centre.