Šiandien mūsų miestuose viešoji erdvė atspindi socialinę terpę, kurioje atsiranda, kuriasi, vystosi bei sąveikauja skirtingų interesų grupės.  Pastaruoju metu vis daugiau tyrėjų, politikų ir bendruomenių iš naujo atranda šių vietų svarbą bei jose tarpstančią miesto socialinio gyvenimo sanglaudą. Tokių erdvių kūrimas ir administravimas daugelyje miestų vis dar yra iššūkis tiek savivaldybėms, tiek profesionalams ir jas kuriančioms bendruomenėms. Šiandien vis dar turime atsakyti į klausimus: kaip kurti, projektuti ar pertvarkyti bei valdyti tokias erdves, kaip šių procesų metu bendradarbiaujant skirtingoms interesų grupėms išlaikyti tokių erdvių atvirumą, gyvybingumą bei savitumą.

18-asis architektūros [pokalbių] fondo ciklas pristatys keletą bendradarbiavimo kuriant miestų erdves projektų pavyzdžių. Šio ciklo pašnekovai atstovauja įvairioms interesų grupėms, kuriančioms ar dalyvaujančioms tokių erdvių steigimo procese. Ciklo metu jie dalinsis savo patirtimi ir gilinsis ne į viešosios erdvės kūrimo bei planavimo gaires ar taisykles, bet į procesus, kurių metu šie projektai sukuria erdvę bendradarbiauti skirtingų sričių specialistams bei interesų grupėms. Pokalbių dalyviai taip pat domėsis, kokiu būdu šie procesai gali įtraukti tiek kūrėjus, tiek ir naudotojus. Ciklas skirtas atkreipti dėmesį ne į kuriamų viešųjų erdvių fizinę ar funkcinę išraišką, bet į jų svarbą bei reikšmę miesto ir jo bendruomenių gyvenime.