Architektūros fondas kviečia prisijungti prie pokalbių ir diskusijų ciklo „Fantasies of Seamless Interoperability“ (lt. „Svajonės apie nepertrūkstamą sąveiką“), rengiamo kaip projekto „Sensing Urban Matter“ dalis. Tai keturios paskaitos-pokalbiai su kviestiniais pašnekovais internete, organizuojamos menininkės ir mokslininkės dueto Towards Atmospheric Care, tiriančio, kaip kolektyvinė aplinkos ir socialinė vaizduotė, viltys ir fantazijos yra formuojamos nematomų, tačiau materialių ir labai įtakingų infrastruktūrų bei naujų ekosistemų, atsirandančių politikos, komunikacijų technologijų ir elektromagnetinį spektrą talpinančios atmosferos terpės sandūroje.

Techninis terminas „nepertrūkstama sąveika“ nurodo į komunikacijos ir kompiuterinių priemonių naudojimą siekiant užtikrinti informacijos ir duomenų mainus tarp nevienalyčių ir geografiškai plačiai pasklidusių įrenginių, produktų, technologijų ar sistemų ir organizacijų. Kaip ir bevielio perdavimo technologijos, kuriomis šį sąveika remiasi (pvz., dabar kuriamu 5G ir ateityje numatomu 6G tinklu), šie reiškiniai nėra nematerialūs – juos sąlygoja labai medžiagiški laidų, kabelių, duomenų centrų ir protokolų tinklai. „Nepertrūkstama sąveika“ susijusi ne tik su šiuolaikinių techninių operacijų racionalizavimu – veikiau tai yra konkrečių ideologijų ir materialių realijų apibrėžta sociotechnologinė vizija, reikšmingai veikianti visuomenės ir žmogaus aplinkos tarpusavio ryšį.

Nors informacijos ir komunikacijų technologijų sektoriaus technofuturistinės projekcijos reklamuoja be išimties visiems naudingą efektyvumą ir tvarumą, dėl šių skaitmeninių ekosistemų techninio sudėtingumo jos lieka daugumai žmonių nepažiniomis. Siekiant sudrumsti vienpusišką komunikacinių technologijų vaizduotę, pokalbių ciklas nagrinės bevielio ryšio tinklų medžiagiškumą ir istoriją, triukšmą, klaidas ir spragas. Kokių techno-ekologinių tinklų bei skaitmeninių ekologijų mums reikia, kad besitęsiančios ekologinės ir socialinės krizės akivaizdoje galėtume atliepti bendruomeninius poreikius? Kol šios naujoviškos techno-ekosistemos dar nėra nepajudinamai įtvirtintos, šis pokalbių ciklas taip pat organizuojamas su tvirtu įsitikinimu, jog tam, kad tyrinėtume aukštųjų technologijų apibrėžtos elektromagnetinės ateities alternatyvas, yra būtinas neprofesionalų ir ne-ekspertų dalyvavimas.

„Signalo erdvė“ bus aptarta su Vladanu Joleriu rugsėjo 15 d., „Medijų technologijų priežiūra“ su Migle Bareikyte rugsėjo 22 d., „Spinduliuojančios infrastruktūros“ su Rahulu Muhkerjee rugsėjo 29 d. ir „Triukšmas“ su Adriana Knouf spalio 6 d. Ciklu siūlomos keturios skirtingos perspektyvos ir praktikos, sujungiančios kritinį kartografavimą, konceptualią analizę, mokslinius tyrimus ir meną. Kadangi ciklas sumanytas kaip kolektyvinio, bendro mokymosi procesas, pašnekovai pasidalins papildomais šaltiniais – tekstais, savo darbais ar vaizdo įrašais. Šie šaltiniai bus prieinami viso ciklo metu ČIA.

Meninius-mokslinius tyrimus vykdantis duetas “Towards Atmospheric Care” tarp ekologės Agatos Marzecovos (Talinas) ir menininkės Hannos Husberg (Stokholmas) tyrinėja orą kaip gamtinį-kultūrinį reiškinį, besiskleidžiantį medijų technologijų ir mokslo sankirtoje. Pasitelkdamos instaliacijas, performansus, tekstų rašymą ir kritinę analizę, Agata Marzecova ir Hanna Husberg nagrinėja persiklojančias oro bei atmosferos estetikos, mokslo ir politikos ribas. Be meninių ir akademinių darbų, jos taip pat kuria post-disciplininius pedagoginius metodus – kartu dėsto miestų etnografijos kursą Estijos dailės akademijoje ir veda bendro mokymosi (ang. co-learning) seminarus, kaip Suomijos Biomeno draugijos „Dangaus lauko_užrašų laboratorija“. Jų bendradarbiavimą rėmė „Technosphere Campus“ (HKW Berlynas, 2016), „The Seed Box“ (Mistra-Formas Collaboratory, 2017), Bernadotte stipendija (Konstakademien, 2019-20), Kone fondas (2020-22) ir kelios meno rezidencijos.

Projektu „Sensing Urban Matter“ siekiama pristatyti skirtingus kūrybiškius požiūrius į miesto medžiagų kilmę, istorijas bei kaip jos mus sieja su žymiai platesnėmis ekosistemomis ir pasauliniais logistikos tinklais, kuriais cirkuliuoja ne tik materija ar žaliavos, bet ir informacija, duomenys. 2021 m. rudenį „Sensing Urban Matter“ pristatys pokalbių ciklą „Fantasies of Seamless Interoperability“, urbanistinį žygį “Kask kur stovi: kelionė per Kauno neoaplinkas” (menininkė Ivana Králíková), bet ir tinklalaides ir leidinį.

„Sensing Urban Matter“ yra „Future Architecture“ platformos ir „Europos architektūros programos 2021“ dalis, kurią bendrai finansuoja Europos Sąjungos programa „Kūrybiška Europa“, strateginis partneris Lietuvos kultūros taryba.