Paskaitų ciklas skirtas apžvelgti Modernizmo, kaip kultūros reiškinio, ideologijas ir įtakas, šiame kontekste įvertinti Lietuvos modernizmo architektūros palikimą.

Modernizmas.lt kelia šiuos klausimus: kas suformavo modernizmo kultūros reiškinio ideologijas; kokios jos buvo Lietuvoje ir kitur; kaip ideologija veikė to meto architektų kūrybą; kokią įtaką modernistinio periodo palikimas daro šiuolaikinei architektūrai, estetikai ir kultūros reiškiniams; kokie Lietuvos modernizmo architektūros raidos ypatumai reiškėsi skirtinguose sociopolitiniuose kontekstuose: lenkiškame, TSRS/ LTSR, šiuolaikiniame Baltijos regiono; „Okupacinio modernizmo“ reiškinys, jo egzistavimas, sąlygos bei požiūriai į jį.

Svarbiausių skirtingo laikotarpio Lietuvos modernizmo architektūros kūrinių apžvalga, analizė; modernizmo architektūros palikimas, požiūrio į jį kaita ir „Nykstantis modernizmas”, modernizmo modernizavimo iššūkiai.