Piknikas (ne) vietoje – tai eksperimentinis projektas, kurio siekis yra sukurti vieną iš metodologijų tolimesniems „Vietos studijos” tyrimams pasitelkiant pikniką kaip įrankį vietos tyrimui. Projekte piknikas suprantamas kaip provokacija, kurios metu vietos gyventojai kviečiami kurti ryšį su gyvenamojo rajono erdvėmis, kurios iš pirmo žvilgsnio nepriklauso niekam, yra apleistos, nematomos. Šia laikina aktyvacija siekiama kėsintis į vietos gyventojų susvetimėjimą ir, pasinaudojant žaidimo forma, kviesti praeivius į pokalbį/diskusiją. Piknikas tampa kvietimu kalbėtis apie tai, kaip vietos gyventojai gali kurti naują santykį su miesto erdvėmis ir jų lankytojais.

Tyrimo metu atradome pikniko reiškinio daugiasluoksniškumą. Nagrinėjome įvairius jo aspektus kultūriniuose ir meniniuose reiškiniuose. Pradedant nuo sekmadieninio pikniko parke su šeima iki pikniko kaip protesto forma gatvėse. Suorganizavome keturis piknikus Pilaitėje, Šeškinėje, Rasose ir Naujojoje Vilnioje kur pokalbiai su vietiniais padėjo apibrėžti aktualias ir siauresnes temas, bei tiriamuosius laukus.