Spalį – lapkritį vykusį pokalbių ciklą „Miestas. Lūžio taškai“ papildė Architektūros [vaikų] fondo* rengtos kūrybinės dirbtuvėlės šeimoms. Tris sekmadienius (10.23, 11.06, 11.20) Nacionalinės dailės galerijos edukacijos centre vyko užsiėmimai, kurių metu vaikai ir jų tėveliai diskutavo apie miestą formuojančius elementus ir jų tarpusavio ryšius, drauge kūrė bendrą svajonių miesto maketą bei įvairiausius gyvenimo tame mieste scenarijus.

Svajonių miestas buvo sukurtas trijų užsiėmimų metu. Pirmąjį sekmadienį vaikai aiškinosi kokių elementų reikia svajonių miestui ir kodėl, kūrė objektus (pastatus ir erdves) bei jų funkcijas, formavo pirminę miesto struktūrą. Po dviejų savaičių miesto maketas buvo tęsiamas: šį kartą vaikai buvo skatinami kreipti dėmesį ne į pastatus, bet į erdves tarp pastatų, jų kokybę. Taip mieste atsirado parkai, aikštės, gatvės, kiemai, kūrėsi ryšiai tarp jų, ėmė ryškėti skirtingi miesto rajonai ir jų ribos. Trečiąjį sekmadienį vyko išsami diskusija apie miestą, skatinanti kritiškai įvertinti sukurto miesto savybes. Jos metu buvo bendrai nuspręsta, ką mieste reikėtų tobulinti, papildyti.

Dirbtuvėlių metu vaikai pamatė, iš ko ir kaip susideda miestas, kokia gali būti mus supanti aplinka, kokie mieste veikia dėsniai. Kiekvienas išreiškė savo asmenines svajones ir mintis, taip pat mokėsi bendruomeniškumo, savitarpio supratimo, draugiškos kaimynystės.

Tėveliai, kaip ir vaikai, irgi turėjo užduočių: jie piešė nuotaikas mieste, diskutavo apie ateities miestus ir aplinką, gyvenimo mieste problemas ir galimybes, kūrė personažus, apsigyvenusius vaikų sukurtame mieste, ir jų vienos dienos istorijas, drauge su savanoriais padėjo vaikams įgyvendinti idėjas.

Dirbtuvėlės įgyvendintos su UAB „Būsto harmonija“, UAB „Sumanios idėjos“ bei Nacionalinės dailės galerijos pagalba.

* ARCHITEKTŪROS [vaikų] FONDAS – tai savanoriška „Architektūros fondo“ iniciatyva, kurianti ir įgyvendinanti architektūros edukacijos programas vaikams, kurių tikslas – mus supančios aplinkos suvokimo, kūrybiškumo ir asmeninės atsakomybės (pilietiškumo) ugdymas.