KUO POKALBIS ĮKVEPIANTIS?

Diskusijai pateikiamas opus modernizmo laikotarpio edukacijai skirtos architektūros išsaugojimo ir panaudojimo klausimas. Pokalbis  iliustruojamas konkrečių atvejų studijomis, daugiausia remiantis 1950–1960 metais Šveicarijoje statytų mokyklų pavyzdžiais. Nors šios tipologijos objektai išlaikė  pirminę paskirtį, bet sparčiai besikeičiančios švietimo teorijos, mokymo programos ir statybiniai reikalavimai iškėlė mokyklų pastatams neišvengiamą dilemą – pasikeisti iš esmės arba išnykti visiems laikams.

Pokalbis rengiamas bendradarbiaujant su VGTU Architektūros fakultetu.


Rekomenduojama knyga

SCHULHAUSBAU. DER STAND DER DINGE / SCHOOL BUILDINGS. THE STATE OF AFFAIRS : THE SWISS CONTRIBUTION IN AN INTERNATIONAL CONTEXT

Hochbauamt der Stadt Zürich / The City of Zurich Building Authority

Knyga pateikia pedagogikos ir architektūros sąsajas daugiausia šveicariškame kontekste. Leidinyje aptariama ir fizinės aplinkos ir ugdymo paradigmos santykio problemos istorinė raida, pateikiama daug šveicariškų ir kitų šalių mokyklų pavyzdžių, iliustruojant objektų fotografijomis, brėžiniais ir priimtus sprendimus pagrindžiant edukacinėmis idėjomis.

Knygą rasite Architektūros fondo knygų lentynoje Nacionalinės dailės galerijos (NDG) dailės informacijos centre.