KUO POKALBIS ĮKVEPIANTIS?

Vis platesnę praeities dalį aprėpiantis kultūros paveldas nejučiomis įgyja atskiro, tik su kultūra susijusio funkcinio tipo bruožų. Toks įvairialypės istorinės architektūros transformavimas į kultūros vertybę nenoromis panašėja į modernistinę utopiją. Paskaitoje kelsime klausimą, ar topofilinio aktyvizmo apraiškos dekonstruoja monolitinę paveldo sampratą.


Rekomenduojama knyga

HERITAGE: CRITICAL APPROACHES

Rodney Harrison

Paveldosauginiame diskurse plėtojamas visuomenės santykis su praeitimi pastaraisiais dešimtmečiais išgyvena sunkiai prognozuojamas  transformacijas. Visuomenės lūkesčiai ir bendrasis kultūrinis laukas skatina kvestionuoti netgi pamatines paveldosaugos nuostatas. R. Harrison pateikia išsamų ir aktualų paveldosaugos recepcijų kaitos intelektualinį žemėlapį.

Knygą rasite Architektūros fondo knygų lentynoje Nacionalinės dailės galerijos (NDG) dailės informacijos centre.